Hopp til hovedinnhold

Hva skal til for å selge billetter gjennom løsingen?

Forhandleravtale med Netaxept

Netaxept benyttes som løsning for online-betaling.

For å kunne selge billetter gjennom løsningen må museet enten ha en egen Netaxept avtale, eller tilhøre en organisasjon som allerede har en slik avtale. De flest museer tilhører en organisasjon som allerede har en slik avtale. Avtalen gjelder for ett domene (url) hvilket har betydning for hvor sluttbruker kan befinne seg når kjøpet gjennomføres. Et typisk oppsett blir dermed at museene/avdelingene fronter arrangementer redaksjonelt og beskriver dem (som et salgbart produkt), men selger billettene på et nettsted som er omsluttet av Netaxeptavtalen, typisk konsolidert nettsted.

KulturIT konfigurerer forhandlerinnstillinger og  slår på ""produkt-løsningen"  for den enkelte avdeling (museum) når Netaxpetavtale er i orden.

Forhandlerinnstillinger

Hvert museum har som regel to forhandlere (sett av innstillinger)  hvor den ene går mot TEST- og den andre mot PROD-miljøet til Netaxept. 

Alle nødvendige innstillinger mot Netaxept lagres ned i disse forhandlerne.  

Andre innstillinger som kan settes som forhandlerinnstillinger er:

 • Knytning mot KDR (kassasystem)
 • ​Logoinnstillinger for kvittering / billett

Tilgang til "Produkter"

Når produkt-løsningen er tilgjengelig kan redaksjonelle brukere med tilstrekkelig rettigheter definere og forvalte produkter som tilbys for online salg. "Produkter" dukker da opp som et menyvalg i toppen av m24-admin-løsning. Her jobber man med å beskrive produktene (det som skal selges) samt at man får oversikt over alt som kommer inn av ordrer.

Med begrepet "produkt" mener vi noe som kan settes i salg, mest typisk vil da et produkt være lik et arrangement eller en ordinær inngangsbillett. For sluttbruker vil kjøp av et produkt i de aller fleste tilfeller medføre at man får en eller flere billetter, som gir tilgang til museet eller et arrangement som foregår i regi av eller på museet.

Et produkt kan være en av følgende produkt-typer:

 • Billett med X antall dagers gyldighet fra kjøpstidspunkt​
  • For å selge vanlige inngangsbilletter
  • Kan brukes til å selge årskort med løpende varighet, eks 365 dager fra kjøpsdato
 • Arrangement som foregår på en eller flere datoer/klokkeslett
  • Selge billetter til et arrangement som skjer på en dato/klokkeslett
  • Kan brukes til å selge årskort som gjelder for kalenderår, eller f.eks sommerkort som gjelder en periode.
  • Kan ha plassbegrensning
  • Kan ha absolutte eller relative frister for kjøp
 • Medlemskap
  • Samme som arrangement, men melder samtidig betalende person inn i en medlemsliste
 • Annet ​
  • I tilfellet ingen av de øvrige typer kan benyttes..

Produktet knyttes til en forhandler, og via dette avgjøres det om man kan kjøpe produktet (billetter) via TEST- eller PROD-miljø. Det vanlige er å knytte produktet til en testforhandler mens man tester kjøpsprosessen og så endre dette til en prod-forhander når salget skal starte. Testing er vesentlig her fordi flere deler av prosessen bare kan vurderes ved å betrakte det som skjer underveis; kvitteringer (web/epost), pdf-billett, online-billett. 

Produkter må også være knyttet til en produktgruppe hvor bl.a momssats er definert. I produktgruppene kan også VISMA-innstillinger som er relevant for rapporter/regnskap innstilles. Man kan opprette så mange produktgrupper man ønsker pr. forhandler.

Produkter opprettes og redigeres i en produkteditor. Mer detaljer omkring muligheter, innstillinger etc. finner du i det følgende:

Integrasjon med KDR (kasseløsning)

Det er mulig å kople seg mot KDR for å hente produkt-id'er og priser derfra. Alle ordrer som blir foretatt i museum24 knyttet til produkter som er linket mot KDR vil bli overført til KDR.

Les mer om dette:

Testing og rutiner

Når man utvikler et produkt for salg i løsningen er det viktig at alle detaljer som priser, datoer etc. er 100% riktig før man begynner å selge billetter.  Blir det noe feil her, risikerer man at kunder betaler for mye eller for lite eller for misvisende informasjon på billettene sine ang. datoer, klokkeslett eller annet. 

For å teste alle aspekter ved et kjøp så kan man knytte test-forhandler (netaxept test) til produktet og så gjennomføre kjøp av produktet gjennom Netaxept sin testløsning.

Se mer i det følgende:

Tilgjengeliggjøre produkter på nettsted

Produkter tilgjengeliggjøres via skjemaer i museum24. Skjemaet må igjen tilgjengeliggjøres via en side.

Skjemaet inneholder felter for kundeinformasjon, vilkår, kjøpsknapp og kvittering.
Det er også mulig å legge inn andre skjemafelter dersom man vil samle inn andre data i forbindelse visse typer salg.

Produktet står for kortfattet produktinfo (tittel,beskrivelse), priser og datoer.

Til sammen tegner da produktet og skjemaet opp et komplett kjøpsskjermbilde.

Salg på eier-museums nettside (vanligst oppsett)

Det vanligste er at eiermuseum (som sitter på avtale med Netaxept) oppretter en eller flere sider/skjemaer i sin portal som er i stand til å vise og selge produktene til sine underavdelinger.  Man velger selv hvor disse sidene skal ligge og hva url/adresse til dem skal være, men siden tanken er at disse skal benyttes av alle underavdelinger er det lurt med enkle og gjennomtenkte adresser.  F.eks  https://<eiermuseum>/kjop eller https://betaling.<eiermuseum>/kjop

Løsningen fungerer  slik at avdelingene (museene) selv forvalter sine produktene (priser, datoer etc.), men må vise dette via en URL (side) som ligger hos eiermuseum eller evnt et subdomene hos eiermuseum. Typisk lager da avdeling/museum produktet(arrangementet) samt en artikkel som omtaler arrangementet og linker til dette via en link/knapp "Kjøp billett her". Denne linken peker da til produktet vis gjennom en side hos eiermuseet som viser kjøpsskjermbildet til sluttbruker.

For at en side på eiermuseet skal kunne vise produkter fra en avdeling må det foreligge en avtale om deling av innhold mellom de to partene i museum24. Slike avtaler kan opprettes under innstillinger i museum24.

Salg på egne nettsider

For museer som har en netaxpet-avtale knyttet til sitt eget domene (url) kan man selge produkter direkte på egne sider gjennom skjemaer som måtte være plassert hvor som helst på nettstedet eller hvor som helst på en side. 

Det er tre måter å gjøre dette på. 

1. Knytte et produkt inn i et skjema og deretter legge skjemaet ut på en side. Man får da bare solgt et produkt om gangen fra dette skjemaet.

2. Lage et generelt kjøpsskjema som plasseres på en eller flere sider og så velge produkt i skjemamodul på hver enkelt side. På den måten kan samme skjema benyttes på flere sider kombinert med ulike produktsalg.

3. Linke til et produkt via en eller flere generelle kjøpssider som ligger plassert på eget nettsted. Dette er tilsvarende modell som underavdelinger typisk benytter og på mange måter den ryddigste og enkleste måten å få solgt produkter på.

Ved kjøp

Når et kjøp er foretatt (og godkjent) via Netaxept sin løsning kommer kunden tilbake til kvittering i museets portal. Samtidig blir det sendt en epost med kvittering og billett (pdf) til kunden. 

Kunde kan også få link til en "online-billett" i kvittering dersom dette er konfigurert i produktet.

Ordreoversikt og rapporter

Man får løpende ordrerapporter i løsnigen. Disse kan man få for en forhandler (eks museum) som helhet eller bryte ned til hvert enkelt produkt (arrangement). Man har mulighet til å filtrere rapportene basert på kriteringer som kjøpsdato, gyldighetsdato, priskategori osv.

Man kan eksporere rapporter til Excel og PDF format. 

Det er også mulig å få ut billag/bunter som kan importeres av Visma. Dette kan enten skje manuelt eller automatisk.

Dersom produkter er knyttet (integrert) mot KDR vil (betalte) ordrer også automatisk overføres til dette systemet.

Det er mulig å supportere kunder via ordresystemet da man kan søke opp ordrer og sjekke detaljer omkring denne. Her har man bl.a mulighet til å sende ut billett/kvittering på nytt.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1