Hopp til hovedinnhold

Aktiv salg: Salgstallsjekk ved innslipp

For arrangmenter som har plassbegrensning kan det være nyttig å vite om det finnes ledige billetter, som da f.eks kan selges i døra ved innslipp.

Dette kan være behov som oppstår i en situasjon der personell ikke har anledning til å logge seg inn i m24-administrasjonsklienten for å skaffe seg oversit, eller at personell ikke har en naturlig rolle i denne klienten overhodet.

Det finnes imidlertid en sluttportal-modul: salgstall som man kan legge inn på en hvilken som helst side på sitt nettsted og som kan vise salgstallene for et arrangement, slik at det f.eks vil være mulig for noen å sjekke denne siden på sin mobiltelefon. Siden kan være passordbeskyttet med standard funksjonalitet i m24 for å passordbeskytte en side dersom man ønsker det.

Merk at dette kun gjelder for arrangementer som har plassbegrensninger.

I salgstallmodulen må man enten legge inn ID (et tall) for arrangementet Dette tallet finner man i produkt/arrangement-oversikten.  Skal man vise data fra flere arrangementer må man da enten legge inn flere salgstallmoduler på samme side eller man må lage en side pr. arrangement.. 

Det er mulig å operere med kun en salgstall side og manuelt sende inn ulike ?pid=ID_PAA:_ARRANGMENT  i url'en til siden

Nedenfor ser vi skjermbildet fra adminklient med salgstallmodul som er innstilt til å vise saltstall for et gitt arrangement og lenger ned hvordan dette ser ut i portalen.

  • 1/1

Her er resultatet:

Som nevnt er det mulig å overstyre konfigurering av salgstallmodulen ved å sende inn en annen arrangementsID i URL f.eks slik: