Hopp til hovedinnhold

Frister

Man kan angi en frist for kjøp av online billett.

Dette kan enten være en fastsatt dato, eller det kan være et tidspunkt som er relativ til den eller de datoer som arrangementet foregår på.

Til noen arrangementer gir det ingen mening å selge billetter etter at arrangementet har startet, så da bør frist settes til arrangementets starttidspunkt eller tidligere. Andre ganger kan det være ønskelig at bruker kan kjøpe billett f.eks 3-4 timer utover den dagen hvor arrangementet pågår. Dette er da mulig å angi ved relative innstillinger: X antall dager/timer før/etter arrangementets start/slutt tidspunkt.

​Hver dato som er lagt inn i et arrangement vil fjernes når den relative fristen oppnås for den aktuelle datoen.

  • 1/1

Innstilling av fast frist eller relativ frist finner man nederst i fanen der man angir datoer og evnt plassbegrensning for et arrangement/produkt.