Hopp til hovedinnhold

Bruke et produkt på nytt

Ofte er det gjentar de samme arrangementene seg år etter år og det er fristende og enkelt å bare endre litt på et tidligere arrangement (tittel og datoer) for så å kunne starte salget på dette på nytt. På den måten slipper man å legge inn priser på nytt etc.

Men det er da viktig å være klar over at man ved å gjøre dette lagrer ordrehistorikken for flere salg ned på det samme produktet. Det gir noen "nøkkeltall" etc knyttet til produktet som ikke blir riktig så isolert som man kanskje kunne ønske.

Det kan i seg selv være greit, men når det gjelder datoene som ligger i produktet fra tidligere som er det noen viktig ting å huske på:

1. Legg alltid til nye datoer!

2. Ikke slett eller endre de gamle datoene. Gamle datoer vil uansett ikke vises til sluttbruker.

Dette er viktig både for å ivareta filtreringsmuligheter i ordreoversikten knyttet til salg til de ulike datoene, samt spesielt hvis det er snakk om plassbrensninger i arrangementet. Plassbegresninger er knyttet til datoenes ID hvilket ikke endrer seg om man endrer på en eksiterende dato. Utregning av antall ledige plasser kan dermed bli feil da forrige års ordrer vil inngå i dette regnskapet om ting gjøres på denne måten.

---

Et alternativ til å blåse liv i arrangementer på denne måten er også å gå inn på et tiidligere produkt/arrangment og "lagre som kopi" knapp nederst. Da kan man jobbe videre på et nytt produkt som har tatt utgangspunkt i et tidligere.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1