Hopp til hovedinnhold

Integrasjon mot KDR

KDR er systemet som mange museer bruker som sin "kasse"-løsning.

Integrasjon mot KDR gjør det mulig å kople produkter som er beskrevet i KDR mot produkter/priser i m24. Ordrer (inntekter og statistikk) som kommer inn på disse produktene vil da blir overført automatisk til KDR.  KDR rapporter tallene videre til VISMA via billags-filer. 

Noen forutsetninger

 • Det må være satt opp en KDR-ordre-server per aktør (typisk for et eiermuseum)
  • "Orderman", KDR gold tjener i DMZ. 
   • Synker databasene. 
   • TIlbyr et begrenset API
  • KDR innstillinger må etableres merchantID, etc.
 • Rutiner: må etableres internt for hvordan KDR og m24 BPN skal benyttes sammen på best mulig måte.
  • Menyer (for hver enkelt avdeling) må opprettes i KDR for nettsalg, ​og produkter som skal selges på nett må opprettes i disse menyen
  • Avdelingsspesifikke menyer, momsspesifikke menyer
   • (Billetter er tagget med avdeling)
  • Alle inntekter går inn på samme korttype/konto..
 • Hver avdeling må gjøre innstillinger i m24 som peker på korrekt KDR miljø og korrekte KDR innstillinger (meny-id etc.). Dette gjøres i forhandlerinnstillingene i m24.


Når dette er på plass kan man knytte KDR-produkter inn som priser i et m24 produkt, ved å velge blant de tilgjengelige produkter i sin KDR meny for nettsalg. Man får da en knytning mot ID, pris (kroner) og billettnavn i KDR. Billettnavnet kan man overstyre i m24.

Noen utfordringer og begrensninger

 • Billettvalidering
  • Strekkodene på billetten blir pr i dag ikke unike, så de kan foreløpig bare telles og ikke blir "satt til brukt" med KDR scannere.
 • ​Plassbegrensning ved salg i flere kanaler (online, kasse)
  • De to systemene vet ikke hvor mye som er solg i det andre systemet
  • Manuelle rutiner må evnt støtte oppunder dette
 • Moms
  • m24 BPN får ikke tilgang til kdr-produkt-moms så dette må også stilles inn i m24.