Hopp til hovedinnhold

Plassbegrensninger

Man kan sette en plassbegrensning på et produkt/arrangement. Angir man f.eks at det er 100 plasser så vil dette tallet gjelder for alle datoer som er knyttet til arrangementet. Altså 100 plasser tilgjengelig på dato 1, og 100 plasser tilgjengelig på dato 2 osv.

Skulle det være forskjellige antall tilgjengelige plasser for ulike datoer, eller det har oppstått ett eller annet som gjør at man får behov for å juster antall plasser på en gitt dato, så kan dette lagres som en innstilling på hver enkelt dato.

Merk at per i dag så vil alle kjøpte pristyper bli ansett som en "plass" og tas dermed med i plassregnskapet. Man finner oversikt over hvor mange ledige plasser som gjenstår for de ulike datoene i produkt-ordre oversikten.

For pristyper som representerer en gruppe, er det mulig å stille inn via "gruppeprisinnstillinger" hvor mange plasser en slik gruppe skal regnes som (f.eks en familie). Man kan også la sluttbruker/kunde opplyse dette antallet ved kjøp. Dette vil da medføre at f.eks en familiebillett kan telles som f.eks 4 plasser selv om det bare er kjøpt en billett. Dette er spesielt viktig ved plassbegrensninger, samt nyttig for statistikk.

For sluttbruker så vil det ikke være mulig å kjøpe billett til en dato hvis det ikke er nok ledige plasser. Dersom det er ledige plasser så vil disse "holdes av" i 5 minutter, mens sluttbruker betaler. De vil etter dette bli frigjort dersom betaling ikke er gjennomført.

Merk at dersom man "gjenbruker" et produkt/arrangement som det er plassbegrensninger på og som har vært i salg tidligere, så vil tidligere ordrer (antall billetter) avregnes mot den datoen som disse ordrene var knyttet til. Endrer man en eksisterende dato i et gjenbrukt arrangement, vil man derfor få problemer med plassberegningen. Enten må man da øke antall tilgjengelige plasser, eller det beste er om man legger inn en ny dato. Gamle datoer vil uansett ikke vises til sluttbruker, men bør helt ligge igjen i produktet/arrangementet for historikkens del.

Et alternativ til gjenbruk av arrangement/produkt er å ta utgangspunkt i tidligere arrangement og  "Lagre som kopi" . Da får man helt adskilt ordehistorikk, og ingen problemer med plassbegrensning.