Hopp til hovedinnhold

Produkttyper

Arrangement

Brukes for alt som skjer på spesifikke datoer/klokkeslett. Kan også brukes for ting som skjer eller skal være tilgjengelig i en periode. F.eks et årskort eller sommerkort som skal være gyldig fra en dato til en dato.

Man kan legge plassbegrensning på et arrangement, enten som et antall som blir påført alle tilgjengelige datoer, eller ulike antall pr. dato.

Billett

Brukes for ordinære inngangsbilletter eller annet som skal være tilgjengelig i 1 dag (eller mere) fra kjøpstidspunkt. Antall dager gyldighet fra kjøpstidspunkt kan innstilles redaksjonelt pr. produkt.

Medlemskap

Brukes kun i spesielle tilfeller der et kjøp også skal melde en person inn i en medlemsliste. Ta kontakt med KulturIT for mer informasjon omkring dette

Annet

Kan benyttes dersom ingen av de ovenfornevnte typer kan benyttes.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1