Hopp til hovedinnhold

Sjekkliste

Når et noe skal selges på nett er det viktig at man sjekker at alt er riktig satt opp.

Sjekkliste: Produkt innstilinger

Tittel og beskrivelse
Må ha tittel, men bør ha begge deler. Disse tekstene blir skrevet ut øverst på billetten som kunden mottar.

Innstillinger

 • Forhandler: De fleste har en prod- og en test-forhandler hvilket påvirker om man kjøper produktet mot prod eller testmiljøet til Netaxept. Det er svært viktig at produktet er knyttet til prod-forhandler på det tidspunktet hvor man selger billetter.
 • Produkttype: Som regel velger man "arrangement". Se egen veiledning omkring produkttyper
 • Varegruppe:  Som regel velger man "billett". NB! Hvis man endrer "forhandler" (f.eks går fra test til prod-forhandler) må man velge varegruppe på nytt, da disse er tilknyttet forhandlere. Det er viktig å få valgt varegruppe, da innstillinger slik som moms mm. ligger lagret der.

Sjekkliste priser og dato(er)

Man må legge inn minimium en pris og minimum en dato (eller periode) for å selge produkter.  Ett unntak gjelder produkttype "Billett" der dato da vil bli automatisk satt til kjøpstidspunkt + x antall dager.

Teste et produkt

Det er viktig å utføre testkjøp av produkter, fordi man da ser hvordan eb/epost-kvittering og pdf-billett ser ut. Sørg for at produktet er lagret til en "test-forhandler".  Vis produktet gjennom en side/skjema som er satt opp for test-kjøp av produkter. eks  https://sideforkjop/?pid=<produktID> .  

Ved testkjøp kan kortopplysninger herfra benyttes: https://shop.nets.eu/nb/web/partners/test-cards​  og ellers er det VIKTIG å angi egne data/epost-adresse slik at man mottar kvittering og kan se på denne. Ikke bruk tilfeldige epostadresser som du tror ikke finnes, da de kan eksistere og noen vi da motta epost.

Testkkjøp kan foretas så lenge produktet er knyttet til en "Test"-forhandler. Man havner ved kjøp på https://test.epayment.nets.eu  og ved Brukersted vil det stå:  "MuseumsIT AS".

Order som kommer inn som "test" vil i dagens løsning kunne skape problemer for plassbegrensninger. Derfor må disse ordrene settes til "kansellert av admin" eller slettes før man starter det vanlige salget, hvis plassbegrensning er aktuelt. 

Sjekkliste ved test:

 • Sjekk at kjøpsskjermbilde ser korrekt ut. Spesielt datoer og priser.
 • Sjekk at ordrer kommer inn med forventet status og forventede data (den dato/pris/antall man valgte)
 • Sjekk at kvittering og billett (epost) ser riktig ut​.; At gyldighets-dato/klokkeslett og pristype/antall er riktige i forhold til innstillingene man gjorde i kjøpsskjermbildet.

Sjekkliste ved igangsetting av salg

 • Lagre produktet til produksjons-forhandler
  • Velg varegruppe på nytt
 • Gå til siden hvor deres produktet selges: eks   https://nettstedetsurl.no/kjop?pid=<produktID>
  • Sjekk at alt ser ok ut her og at det ikke er noen spor av "gult" eller "TESTKJØP" der lenger.
 • Gjør et kjøp  (som avbrytes):
  • Sjekk at du nå kommer til Netaxpet prod: https://epayment.nets.eu
  • Brukersted skal være:  "Navnet på din organisasjon"
  • Velg "Avbryt"
  • Sjekk at ordre kom inn i ordrehistorikk med status "Avbrutt av bruker" men ellers med forventede data.
  • Sjekk at ordre er knytttet til "PROD" (og ikke er gul)
 • FØLG MED PÅ SALGET (spesielt i starten) via ordrehistorikk og/eller "Ditt overblikk" i adminklienten og se at  ordrene kommer inn som forventet. Majoriteten av ordrer bør ha status "BETALT", men noen andre status vil naturlig forekomme.


PS!

 • Legger man inn en lav pris kan man evnt gjøre et prod-kjøp med eget kort for å også få kvittering/billett.
 • Alternativt kan man gjøre et reelt kjøp og etterpå refundere pengene via Netaxpets admin-konsoll.
  • Dersom penger refunderes, må man i m24 klienten prosessere aktuell ordre på nytt (ordreeditor) slik at denne også blir satt til "Refundert".