Hopp til hovedinnhold

Ta ned salg

Skulle man ha behov for å stoppe salget av et produkt eller alle produkter så kan man velge en av følgende fremgangsmåter:

Stoppe salget av et enkelt produkt:

 • Sette kjøpsfrist på det aktuelle produktet til en dato som har passert og "Lagre"
  • Sluttbruker vil da bli møtt av en melding om at produktet er utgått på dato han/hun skulle se dette produktet gjennom et betalingsskjema
 • Må evnt repiteres dersom det gjelder flere produkter


Man kan evnt fjerne alle tilgjengelige priser eller datoer, men dette er normalt sett mer jobb, spesielt hvis man senere vil gjøre produktet tilgjengelig igjen.

En mulighet er også å sett antall tilgjengelige plasser til 0 (eller under det allerede solgte antallet). Dette vil medføre at produktet fremdeles vises i skjemaet (hvor det f.eks da kan orienteres om at det ikke er mulig å kjøpe billett.) . Skulle man allikevel forsøke å kjøpe vil man få beskjed om at det ikke er ledige plasser..

 • 1/1

Stoppe alt salg

Ta ned alle produkter på måten beskrevet ovenfor eller mer effektivt:

 • Skjule betalingsskjema på kjøpsside og evnt erstatte med melding/årsak (tekstmodul el.) om at det ikke er mulig å kjøpe billetter. Lagre endringer. Spesielt effektivt om man benytter felles kjøpsside for mange avdelinger/produkter.
 • Må evnt gjøres på flere sider dersom flere kjøpsskjemaer er involvert.
 • 1/1

Andre fremgangsmåter og tiltak

 • Redigere betalingsskjema(er) som er bruk og f.eks fjerne "Betal"-knapp og erstatte med info om at betaling for øyeblikket ikke er mulig. Dette vil umuligjgøre alt salg via skjemaet.
 • Fjerne linker inn til kjøpsskjermbilder fra annet redaksjonelt innhold
  •  Men merk at linker kan allerede ha spredd seg på andre måter (sosiale medier, søkemotorindekser etc.) så dette "tar ikke ned" salg. Bare reduserer trafikken inn.
 • Informere tydelig om at arrangement er avlyst eller likende både på forsider/sider og evnt i produktets besskrivelse.