Hopp til hovedinnhold

Billett på nett, redaksjonelle tips

Gjenbruk av produkter/datoer

Dersom man blåser liv i et produkt som har vært solgt tidligere ved å endre tittel/beskrivelse på dette må man være klar over at ordrehistorikken for produktet vil omfatte også "forrige runde" med ordrer. Det er ikke nødvendigvis noe problem, da filtrering basert på kjøpsdatoer el. kan begrense historikken til å kun gjelde "denne runden", men det skaper altså en mer omfattende ordrehistorikk på produktet.

Viktig ang. datoer ved gjenbruk av produkt (spesielt ved plassbegrensning)

Bruker man produktet på nytt  må man legge til en NY DATO i listen over tilgjengelige datoer,  og heller ikke slette den som lå der fra tidligere.  Dette for at tidligere periode(r) fremdeles skal være tilgjengelige som et filter i rapportene. Hvis man bare endrer eksisterende dato vil man få utfordringer med å separere ordrer som har ulik gyldighet. Man får også et problem dersom det er plassbegresninger på arrangementet, da dette avregnes mot de ulike datoene som er tilgjengelig. Endrer man bare en tidligere dato, vil fremdeles tidligere ordre være knyttet til denne rent teknisk sett.

Et kanskje bedre alternativ til gjenbruk av produkter er å kopiere et tidligere produkt ved å gå inn på dette og  "Lagre som kopi".

Datoer og klokkeslett

Dersom det er vesentlig for kunde å vite hvilket klokkeslett et arrangement foregår på må dette være  angitt ved hver enkelt tilgjengelige dato. Spesielt viktig blir dette dersom noe skjer på flere klokkeslett på samme dag. 

Plassbegresninger

Plassbegrensinger regnes for hver enkelt tilgjengelige dato.
Man kan angi et felles antall for alle datoer, eller angi et antall pr. dato.

Merk at pr. i dag blir alle pristyper telt med i avregning av plassbegrensning. Dvs. at systemet anser alle priser til å tilsvare en "plass".  Også testordrer blir telt med dersom de har status "Betalt". Disse må derfor settes til "Kansellert av admin" og å tas ut av plassregnskapet før reelt salg starter, eller man må øke antall tilgjengelige plasser tilsvarende antall plasser som er test-kjøpt.

Plassbegrensninger ved salg i flere kanaler (eks. online + kasse)

Selger man billetter gjennom flere kanaler kan det være aktuelt å justere på antall tilgjengelige billetter som er tilgjengelig for online-salg underveis. Oversikt over hva som er solgt og ledig (online) finner man i produktordrehistorikken i m24. 

Det er også mulig å sette opp en side (på eget nettsted) med en salgstall-komponent knyttet til enkelt-arrangement(produkt) som viser disse tallene slik at det er enkelt å få en kjapp oversikt, uten å måtte logge inn i administrasjonsklient.

Ved hjelp av innstillinger for frister for kjøp kan man evnt avslutte forhåndssalget på et ønsket tidspunkt før arrangementet starter slik at man kan være trygg på hva man evnt har igjen av billetter for salg i "døra".

Frister

Normalt sett fjernes datoer på det tidspunkt hvor et arrangment er forbigått (etter sluttidspunktet for arrangementet), men ofte vil det være nyttig å angi andre frister. Dette gjøres i samme skjermbilde hvor man legger inn datoer i produktet.

En frist kan enten være fastsatt til en dato. Det kan være aktuelt dersom arrangementet skjer på en fast dato og man vil sikre å få inn alle ordre på et fast bestemt tidspunkt i forkant av dette. 

Dersom arrangementet foregår på mange datoer/klokkeslett kan en relativ frist være bedre. Da kan man  ta hver enkelt dato ut av salg ved følgende regel (som også angis i samme skjermbilde):

X antall dager/timer før/etter arrangementets start/slutt tidspunkt.

Årskort som arrangementer (gyldighet)

Dersom man selger årskort som et arrangement med varighet eks 1.1.2019 til 31.12.2019 er det viktig at man legger til en ny dato (periode) på det tidspunkt hvor man skal begynne å selge årskort for neste sesong. Alternativt oppretter man ett nytt årskort-arrangement (produkt) for dette formålet.

Selger man årskort som en billett med f.eks 365 dagers varighet fra kjøpsdato, trenger man ikke endre noe underveis.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1