Kalender

Er en litt smartere kortmodul. Trekker frem kalenderkort for en gitt tid frem men kan også reagere på parametre i URL og vise det som skjer på en gitt dag eller i en gitt perioder

Hva skjer i perioden: desember 2022 - mai 2023

an begrense til kortyper, hente fra flere nettsteder etc. Dagsprogrammer kan også trekkes frem om slike finnes.