Kortmodul

Mer avanserte regelsett. Uthenting fra flere siter, ulike startpunkter innen en site etc.

NB! Bug

Nedenfor følger et par oppsett der en side er satt som startpunkt for søket. Dette fungerer ikke i portal verken for kort eller personer.

Personsøk kun fra side B

Eksempelkort kun fra gitt startpunkt (side B) i sidestrukturen. Startpunkt tas ikke hensyn til i søket. Funker i preview.

Felles alttekst. Foto/Photo

Asle Sørum

Asle Sørum

Fotograf

Kari A

Kari A

Under side A