Tidslinje/ tidsplan

Lite brukt modul.X antall kort (med fra-til dato) kan legges inn i en tidslinjemodul hvor tidslinjens start og sluttdato angis, slik at det er mulig å tegne opp en grafisk fremstilling av varigheten på kortene i innenfor perioden..

Tidsplan

De hvite strekene representerer kort og ved klikke på disse havner man på sidene som kortene tilhører. Fargene på strekene tilsvarer fargen på kortene. Foreløpig fungerer bare "tidsplan" delen av komponenten, og dette er kun nyttig for å vise små planer som omfatter gjerne maks et eller noen få år.

2021
Q1Q2Q3Q4
jan.feb.marsaprilmaijunijuliaug.sep.okt.nov.des.
Dette er et kort (vist som kortlenke)
Høst 2021

Hva med tidslinje?

Det var tanken at grunnfunksjonalitet i kompoenten også kunne brukes til en mer visuell (og navigerbar) tidslinje-aktig visning, men dette har aldri blitt implementert.