Vedlegg

Normalt sett lenker til okumenter (pdf'er ol).

Vedleggsmodul

NB! Feiler hvis man henviser til DM objekter

Vedleggsmodul

NB! Feiler hvis man henviser til DM objekter