Hopp til hovedinnhold

Rutenett

Rutenett er en seksjonstype som gir mange variasjonsmuligheter i forhold til komponering av sidene. Rutenett kan kombineres med andre seksjoner (innholdseksjon eller introseksjon)

Rutenett kan settes i 4 bredder

  • Nettstedsbredde (kant til kant i forhold til nettstedets maks bredde)
    • Normalt opp til maks 1440px 
  • ​Bred (noe smalere)
    • Normalt maks opp til 1080px
  • Smal (tilsvarende som en innholdsseksjon)
    • Normalt opp til maks 720px
  • Full (100%)


Bannere i rutenett

Bannere kan plasseres i rutenett og gis egne størrelsesinnstillinger som gjør at de alene eller sammen skaper et rutenett.

Bannere består grovt sett av tittel, tekst og envt en eller flere knapper. Bannerne har varierende størrelse og tekst (og valgte tekststørrelser etc) må sjekkes på ulike skjermer for hvorvidt det ikke blir noe som blir kuttet. Bannere kan også inneholder bakgrunbnsfarger, media, slideshow, film og lyd, for å nevne noe.

Nettsteds-bredde:

Maks 1440px. Utfallende på mobil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Felles alttekst

Bakgrunnslides

Felles alttekst
Felles alttekst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo

Bred:

Maks 1080px. Utfallende på mobil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo

Smal

Maks 720px . På mobil gis smalt rutenett en marg tilsvarende som en innholdsseksjon.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo

Felles alttekst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo

Felles alttekst
Felles alttekst
Felles alttekst

Utallige kombinasjonsmuligheter

Bannerne kan ha 8 ulike størrelsesinnstillinger i seg selv samt 5-6 ulike måter å presentere media (tekst vs bilde). Dette gir en mengde muligheter, når man samtidig også kan påvirke bredden rutenettseksjonen tilbyr bannerne.

Tittelstørrelse og tittel+tekst plassering kan også gjøres (venstre, midt, høyde, topp, midt, bunn)

Full bredde

Diverse moduler (størrelser) i et rutenett med full (100%) bredde. Scroll videre  nedover for å se samme rutenett i de andre seksonsbreddene.

Felles alttekst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo

Felles alttekst

Flere eksempler i det følgende

large og xl fyller også hele bredden, men er høyere.

large og xl fyller også hele bredden, men er høyere.

large og xl fyller også hele bredden, men er høyere.