Rutenett

Rutenett er en seksjonstype som gir mange variasjonsmuligheter i forhold til komponering av sidene. Rutenett kan kombineres med andre seksjoner (innholdseksjon eller introseksjon)

Rutenett kan settes i 4 bredder

  • Nettstedsbredde (kant til kant i forhold til nettstedets maks bredde)
    • Normalt opp til maks 1440px 
  • ​Bred (noe smalere)
    • Normalt maks opp til 1080px
  • Smal (tilsvarende som en innholdsseksjon)
    • Normalt opp til maks 720px
  • Full (100%)


Bannere i rutenett

Bannere kan plasseres i rutenett og gis egne størrelsesinnstillinger som gjør at de alene eller sammen skaper et rutenett.

Bannere består grovt sett av tittel, tekst og envt en eller flere knapper. Bannerne har varierende størrelse og tekst (og valgte tekststørrelser etc) må sjekkes på ulike skjermer for hvorvidt det ikke blir noe som blir kuttet. Bannere kan også inneholder bakgrunbnsfarger, media, slideshow, film og lyd, for å nevne noe.

Nettsteds-bredde:

Maks 1440px. Utfallende på mobil

banner:small

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

banner:small

Felles alttekst (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo)

banner:medium-small

Bakgrunnslides

Felles alttekst (Foto/Photo)

stikktittel

banner:medium-small

Felles alttekst (Foto/Photo)

banner:medium-small

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo

Bred:

Maks 1080px. Utfallende på mobil

small

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

small

medium-small

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo

Smal

Maks 720px . På mobil gis smalt rutenett en marg tilsvarende som en innholdsseksjon.

small

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo

Felles alttekst (Foto/Photo)

Medium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo

 (Foto/Photo)

Medium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo

Felles alttekst (Foto/Photo)

small-medium

Felles alttekst (Foto/Photo)

small-medium

Felles alttekst (Foto/Photo)

small-medium

Utallige kombinasjonsmuligheter

Bannerne kan ha 8 ulike størrelsesinnstillinger i seg selv samt 5-6 ulike måter å presentere media (tekst vs bilde). Dette gir en mengde muligheter, når man samtidig også kan påvirke bredden rutenettseksjonen tilbyr bannerne.

Tittelstørrelse og tittel+tekst plassering kan også gjøres (venstre, midt, høyde, topp, midt, bunn)

Full bredde

Diverse moduler (størrelser) i et rutenett med full (100%) bredde. Scroll videre  nedover for å se samme rutenett i de andre seksonsbreddene.

Felles alttekst (Foto/Photo)

stikktittl

large-medium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo

medium

medium-small

medium-small

Felles alttekst (Foto/Photo)

small-medium

 (Foto/Photo)

small-medium

 (Foto/Photo)

small-medium

small-medium

Large

Flere eksempler i det følgende

large-medium

large og xl fyller også hele bredden, men er høyere.

medium

medium-small

medium-small

small-medium

small-medium

small

small

medium-small

large-medium

large og xl fyller også hele bredden, men er høyere.

medium

medium-small

medium-small

small-medium

small-medium

 (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo)

small

small

medium-small

large-medium

large og xl fyller også hele bredden, men er høyere.

medium

medium-small

medium-small

small-medium

small-medium

small-medium

Extra-large (Full skjermhøyde)