Kort

Kort brukes som "rike" innganger (lenker) til andre sider. Alle sider kan representeres med ett eller flere kort utfra hvordan innholdet ønskes promotert. Et kort består typisk av en tittel, intro og et bilde. I tillegg kan det bestå av mer data (tid, sted osv.).

Kortmoduler kan man så bruke for å vise x antall kort (rike lenker) som man manuelt har dratt inn, eller settes opp med et regelverk, som f.eks kan skape en dynamisk kalender. Det finnes også en egen kalendermodul, som i praksis er en kortmodul, men med litt mer avanserte innstillingsmuligheter. Ellers er de stort sett like i visuelt uttrykk.

Dersom kort knyttes til ulike kategorier (eks utstilling, arrangement, besøksinfo el.) så blir det lettere å evnt skape automatiske uttrekk om man skulle ønske det.

I det følgende noen ulike måter å vise kortmodulene på:

Grid-bred

Her vises kortmodul som et "grid". Grid kan igjen være "full(nettstedsbredde)", bred (1080px) eller smal (720px). De kan også vises i en liste, eller i horisontale slidere. Hver enkelt kort kan også ha litt ulike størrelser og farger..

Grid

Her vises kortmodul som et "grid". De kan også vises i en liste, eller i utfallende bredde. Hver enkelt kort kan også ha litt ulike størrelser og farger..

Liste

Her vises kort som en "liste". De kan også vises i en grid (med eller uten utfallende bredde). Hver enkelt kort kan også ha litt ulike størrelser og farger..

Horisontal

Her vises kort horisontalt på en "linje". Piler for å scrolle mot høyre eller venstre.

Andre måter å skape veier videre på i museum24

Man kan også skape veier videre med lenkelister eller bannere