Kort

Kort brukes som "rike" innganger (lenker) til artikler. Alle artikler kan inneholde ett eller flere kort utfra hvordan innholdet ønskes promotert. Et kort består typisk av en tittel, intro og et bilde. I tillegg kan det bestå av mer data (tid, sted osv.).

Eksempel på kortmodul

Her vises kortmodul som et "grid". De kan også vises i en liste, eller i utfallende bredde. Hver enkelt kort kan også ha litt ulike størrelser og farger..

Eksempel på kortmodul

Her vises kort som en "liste". De kan også vises i en grid (med eller uten utfallende bredde). Hver enkelt kort kan også ha litt ulike størrelser og farger..

Andre måter å skape veier videre på i museum24

Man kan også skape veier videre med lenkelister eller bannere