Hopp til hovedinnhold

Løsningen er under utvikling, så enkelte skjermbilder og fremgangsmåter kan avvike noe fra det følgende.


Løsnngen har vært i en pilot-fase, men er er nå en standard del av Museums24. I det følgende går vi gjennom hvordam man jobber med longreads/introseksjoner.

NB! Introseksjoner er noe man bruker for å formidle korte budskap over potensielt utskiftende bakgrunner, der bakgrunnene forteller historien sammen med budskapene som legges over.  F.eks noe i denne gata her.

1. Legg til introseksjon (er)

I bunnen av hver seksjon er det knapper for å legge til innholdmoduler eller andre seksjoner. Legg til en eller flere introseksjoner

 • 1/2
 • 2/2

Introseksjoner gir mest spennende effekt om man har minst to påfølgende seksjoner med ulike bakgrunnsmedia som da vil byttes i det an går fra den ene til den andre seksjonen, enten man scroller ned eller opp. Budskapene (innholdsmoduler, bannere, sitater) legges inn i den introseksjon hvis bakgrunn man vil at budskapene skal ligge over.

Det er også mulig å gjøre en innholdsseksjon om til en introseksjon og omvendt. Dette er et valg man har i seksjonsinnstillingene.

2. Introseksjoner: innstillinger

I hver introseksjon kan man velge hvilken bakgrunn som skal ligge i introseksjonen. Dette vil normalt sett være et bilde, flere bilder (slideshow) eller en video, og den vil fylle hele skjermens høyde, og stå fast til man har scrollet forbi alt innholdet i seksjonen. Ved bruk av video inntreffer en del logikk knyttet til å starte/stoppe video avhengig av om seksjonen er synlig for sluttbruker eller ikke.

Mediabakgrunner kan også påføres noen "filtre" slik at tekst som ligger over media blir mer lesbar eller for å oppnå andre effekter på media. Disse innstillingene kan være spesielt viktige om tekst ligger med gjennomsiktig bakgrunn over media. Merk at tekstmoduler/bannere også kan ha heldekkende bakgrunner noe som gjør denne problemstillingen irrelevant.

Det er også mulig å gi introseksjonen en ren bakgrunnsfarge samt velge mellom 3 ulike maksimale bredder den kan ha.

 • 1/2
  Det er også mulig å sette en maks bredde (mest relevant for desktop) på introseksjonen, eller sette en bakgrunnsfarge.
 • 2/2
  Her legger man inn bakgrunnsmedia og gjør enkelte innstillinger knyttet til dette. F:eks kan man legge et mørkt slør over bilder, sette dem til ulike grader av sort-hvitt, ufokus (blur) etc.

3. Plassere innhold i introseksjoner

Innhold legges til i introseksjonene på vanlig måte, men man har et noe begrenset utvalg av innholdsmoduler da ikke alle egner seg som forgrunn over en bakgrunn. Vi anbefaler å primært bruke tekst/bannere med korte enkle budskap!

Merk at forhåndsvisningen ikke viser eksakt hvordan introseksjonene vil fremstå bl.a fordi tekstmodulene plasseres tettere sammen enn de vil i den endelige visningen (der de alltid har en skjermhøyde hver seg). Filtre og overganger reflekteres heller ikke i forhåndsvisning, så man må pr. i dag publisere og sjekke sluttresultatet i kraft av den endelige siden i portalen.

 • 1/2
  Man har tilgang til 8-10 ulike innholdsmoduler, der tekst og banner er de vi normalt anbefaler.
 • 2/2
  Tekstmodulen får noen ekstra innstillinger når den ligger i en introseksjon, for å kunne påføre linjer bak tekst etc. Den kan som vanlig også gjøres om til en tekstboks, men en bakgrunnsfarge.

4. Header-innstillinger

Dersom man at artikkelen skal være "frittstående" og ikke dra med seg vanlig header/meny på nettstedet kan må gå til sidens innstillinger og huke for at denne artikkelen skal ha en egen header.  Ved å gjøre dette får man tilgang til noen ytterligere innstillinger.  

Dersom man vil at artikkel skal fremstå som en del av "vanlig nettsted" så huker man ikke for "Longread-artikkel" under innstillingene.

 • 1/2
 • 2/2

Annet

Man kan også bruke rutenett med bannere for å skape liknende effekter. F.eks kan man ha flere påfølgende moduler i størrelse XL som vil gjøre at disse også fyller hvert sitt skjermbilde slik som også introseksjoner gjør. Men ved bruk av bannere får man ikke scrollet flere budskap over ett og samme bilde.

Rutenett kan også vise bannere som "karusell" eller som "introbannere" hvilket gir likende effekter som introseksjoner, men da med kun ett tekstlig budskap over hver bakgrunn.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

.kan komponeres ganske variert

Dette er en vanlig innholdsseksjon

Vi anbefaler at man benytter vanlige innholdsseksjoner som tidligere for lengre tekster etc etc etc.

Man kan så påstarte nye introseksjoner (eller brede rader med bannere) i etterkant av vanlige innholdsseksjoner slik man ser i det videre her..

2/2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 /

Teksmodul 1 i introseksjon

kan stille tittelstørrelse, plassering etc.
(Transparent bakgrunn valgt her)

Tekstmodul 2 i introseksjon

 /

Tekstmodul i ny introseksjon

Banner-tekstlinje 1
Bannertekst linje 2 lorem ipsum