Hopp til hovedinnhold

Bildeformater i Longreads

Vi ser her litt på bruk av media/bilder som bakgrunner i Longreads introseksjoner.

 I utgangspunktet har vi tenkt på introseksjoner som fullstendig utfallende seksjoner der evnetuelle bakgrunnsbilder fyller hele skjermbildet etter beste evne. Skjermbildets størrelse og orientering (liggende/stående) vil kunne variere veldig i forhold  til om det er snakk om f.eks mobil i stående format versus desktop-wide-screen i liggende format (og med nettleser ekspandert ut i bredden).

Bakgrunnsbilder i introseksjoner bør nok ideelt sett være baktepper (og ikke bærere av sentral informasjon) slik at de tåler å kuttes litt ulike i alle de ulike skjerm-formatene som kan oppstå, uten at det går ut over artikkelens budskap. 

Det er vanskelig å få det like bra på alle flater, så lenge vi ikke opererer med ulike bilder for ulike skjermflater eller gjør andre vesentlige grep tilpasset skjermstørrelse. Det kommer sikkert endringer på hvordan vi håndterer dette i fremtiden, men i skrivende stund har man i det minste noen redaksjonelle virkemidler som kan vurderes sammen med en eventuell prioritering av hvilke "skjerm/device" man vil at det skal se best ut på, om man måtte velge.. Mobil vs Desktop f.eks.. Hva bruker flesteparten av våre brukere?

I det følgende ser vi på et par eksempler på resultater man kan oppnå ved bruk et stående og et liggende bakgrunnsbilde kombinert med ulike innstillinger. 

Eksemplene  under må ses i lys av både på mobil og desktop og/eller med nettleser justert i ulike størrelser for å få noe godt inntrykk:

De to bildene som er benyttet som bakgrunner