Hopp til hovedinnhold

Om bruk av bilde/video som bakgrunn

Både bannere/forsidemoduler og introseksjoner kan ha bilder og video som bakgrunnselementer.  Men begge disse byggeklossene vil fremstå i ulike størrelser og proposjoner avhengig av størrelsesinnstillinger i modulene og skjermstørrelser. Man vil derfor kunne oppleve at bilder "kuttes" og at videoer ikke klarer å "fylle" den modulen den ligger i.

For bilder i forsidemoduler/bannere (og i de fleste andre moduler) har man alltid kunnet sette et "fokuspunkt" for å velge ha som skal være midt i bildet om noe rundt blir kuttet. Når bilder brukes som bakgrunn i introseksjoner har man ikke helt denne presisjonen, slik at man der bør bruke bilder som kan tjene fornuftig formål som bakgrunn også i tilfeller der sluttbrukers skjerm medfører at ikke hele bildet vises. F.eks er det en dårlig ide å bruke et liggende bildeformat som introseksjonbakgrunn dersom dette bildet inneholder viktig informasjon i yterkant av bildet, da akkurat disse delene av bildet vil bli kuttet f.eks på stående mobil format..

Det samme gjelder video. Disse er ikke nødvendigvis i samme format som verken innstillingene på forsidemoduler eller skjermstørrelsen til brukeren. Man kan bruke video som en heldekkende bakgrunn i introseksjoner eller i forsidemoduler (men deler av video vil da kunne bli kuttet bort avhengig av grunnformatet til videoen sett opp mot tilgjengelig plass). Videoen fungerer da bare som et "bakteppe" for forgrunnsinnholdet.

For tilgjengeliggjøring av bilder og  videoer uten disse problemstillingene anbefaler vi å benytte vanlige mediamoduler i vanlige innholdsseksjoner.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1