Museum24:langlesing

Mobil vs PC skjerm

(stående vs liggende)

Først tester vi med dette bildet som bakgrunn.

 • (Foto/Photo)
  1/1
  Asle Sørum (Bilde 1 av 1)
Photo/Background /

Stående (portrett) som bakgrunn

Ser best ut på mobil eller på en ikke alt for bred nettleser/skjerm.

Man kan si noe om posisjonen til bakgrunnen, f.eks angi "topp" slik at ved eventuell kutting så vil øvre del (f.eks en person) ikke kuttes bort. Som standard er det midten av bildet som blir fokusert om ikke annet er innstilt.

På PC eller liggende skjermer (nettlesere) kan noe av informasjonen i dette bildet altså bli borte. Men det kommer igjen litt an på hvordan nettleserviduet er skalert. Prøv å smalne det litt og se!

Det finnes uansett flere grep man kan gjøre :) . Se eksempler i det følgende:

Photo/Background /

Ikke utfallende introseksjoner

Dersom introseksjonene maks har nettstedets bredde (typisk 1440px el.) så blir det som regel ikke et så ekstremt liggende format.

Dette skal stilles inn for hver enkelt introseksjon, eller enklere som en generell innstilling for hele artikkelen.

Vi vurderer å legge til dette som en global innstilling for hele nettstedet, eller for introseksjoner som default da det sjelden blir bra med 100% utfallende bilder på svært brede skjermer.

Hvorvidt sluttbruker har nettleser i full bredde på brede skjermer vil jo sikkert variere da. 

Photo/Background /

Man kan også angi at..

..bakgrunnen skal vises i sin helhet alltid. For stående bilder vil det på PC-skjerm som regel medføre at bildet vises smalt i midten slik som her...

Det kan også bli en viss sentrering på mobil, men da typisk med noe sort i topp og bunn, avhengig av bildets proposjoner vs mobilens skjermhøyde.

Hva så med liggende bilder

i det følgende kommer noen eksempler med slike. Generelt kan vi si at disse egner seg da bedre på liggende skjerm (pc skjerm) enn på mobil. Men med virkemidler som hvordan bakgrunn skal posisjoneneres etc. skal man kunne få et brukbart resultat på de fleste flater.

Generelt må vi imidlertid si at disse bakgrunnene nettopp er bakgrunner.. Et bakteppe for historien som fortelles i forgrunnen. Bilder som inneholder helt sentrale detaljer på mange steder bør tilgjengeliggjøres via mediamoduler i vanlige innholdsseksjoner.

Så tester vi med dette liggende bildet som bakgrunn

 • (Foto/Photo)
  1/1
  Asle Sørum
Photo/Background /

Dette er et liggende bilde

Funker best på PC skjerm. Kuttes på mobil, men for akkurat dette bildet er ikke det så kritisk fordi det sentrale her ligger i midten av bildet.

Photo/Background /

Her samme bilde

men maks bredde på introseksjon lik maks nettstedsbredde.

Photo/Background /

Her samme bilde

Men bakgrunn satt til "Ikke klipp".. Gir svarte marger over/under eller til venstre/høyre

Da ser man hele bildet på mobil, men det gir ikke den virkningen som er tenkt med introseksjonene. 

Er det viktig å vise hele bildet så bør man vurdere å bruke vanlige innholdsseksjoner kombinert med introseksjoner.

Bilder i vanlige innholdseksjoner

De to samme bildene vist fortløpende i en mediamodul

 • (Foto/Photo)
  1/2
  Asle Sørum
 • (Foto/Photo)
  2/2
  Asle Sørum

Bilder i vanlige innholdseksjoner

De to samme bildene vist fortløpende i en mediamodul

 • (Foto/Photo)
  1/2
  Asle Sørum (Bilde 1 av 2)
 • (Foto/Photo)
  2/2
  Asle Sørum (Bilde 2 av 2)