Hopp til hovedinnhold
 /

I de fleste tilfeller..

..er vanlig tekstmoduler greie å bruke for korte tekstlige budskaper over bakgrunner. Se eksempler i det følgende.

Vanlig tekstmodul

Uten spesielle innstillinger. Som standard blir tekst sentrert i introseksjoner fordi teksten  bør være kort.

Tekstmodulen takler i og for seg mye tekst. Men i anbefaler korte budskap i denne presentasjonsformen.

Vanlig tekstmodul

Venstrestilt tekst. Kan f.eks være nyttig om man har et litt lenger avsnitt eller om man har en punktliste slik som nedenfor

 • punktlister ser ikke bra ut sentrert
 • Lorem ipsum​

Kontrast

Tekster for normalt litt skygge når de ligger over en mediabakgrunn. I tillegg kan man stille inn noen filtre på mediabakgrunnen slik at denne f.eks blir mørkere.

På lyse bakgrunner, kan man også stille inn at teksten skal være mørk.

 /

Her er bakgrunnen blitt litt mørkere

Det gjør det lettere å lese teksten.

I tillegg finnes det innstillinger på tekstmodulen som kan gi heldekkende bakgrunnsfarge eller semitransparent bakgrunn eller bakgrunnslinjer bak teksten. Se eksempler i det følgende.

Semtransparente linjer

Tekstmodul med semtransparente linjer. Det gjør det lettere å lese teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Det gjør det lettere å lese teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Tekstmodul med semtransparente linjer. Det gjør det lettere å lese teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Semtransparent boks

Tekstmodul som semitransparent boks. Det gjør det lettere å lese teksten.

Teksten blir pt. default sentrert, men det kan venstrestilles. Muligens bør vi default venstrestille tekster når de har en semitransparent bakgrunn!

Tekstmodul som semtransparent boks

Det gjør det lettere å lese teksten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Tekstmodul som tekstboks med heldekkende bakgrunn


Ved heldekkende bakgrunner blir teksten alltid venstrestilt. 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniamelit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniamelit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Andre moduler kan også legges som forgrunn..

..i en introseksjon. Mest aktuell kanskje er "bannere" da disse gir en del presisjon på tekstplassering, tekststørrelse, knappplassering etc. Men disse har størrelsesmessige begrensninger som man må være klar over. Se eksempler i det følgende.

NB! (Vanlig tekstmodul i en vanlig innholdsseksjon)

Husk at man kan bryte opp en "longread" med mange forskjellige seksjonstyper.  Introseksjonene egner seg best om man har minst et par påfølgende med korte tekstlige budskap over behagelige bakgrunner.

Vanlige innholdsseksjoner egner seg fremdeles bedre for lengre tekster, mediagallerier, kortmoduler etc etc etc.

På toppen av dette kan rutenett-seksjoner benyttes innimellom hvilket gir veldig mange kombinasjonsmuligheter.

Eksempel på en kartmodul..

..som gjør seg best i en vanlig innholdseksjon

 /

Her ser man tydelig at banneret har sin faste bredde/høyde som potensielt blir et problem om man har mye tekst. NB! Tekstplassering kan justeres til venstre, midt, høyre og topp, midt, bunn. Se i det følgende:

Man har en viss presisjon hva tiittelstørrelse og tekstplassering angår i bannerene.

det kan bli litt mye som foregår men det er mulig.. selv med fimer, animasjoner..

..men de har fremdeles en streng høyde/bredde som gjør at man ikke må pøse på med tekst! MERK at man kan bli nødt til å velge et skin med hvit tekst ved transparente bannere, slik at tekst ikke blir svart.

..og ha semitransparente linjer, men fremdeles har de en fast bredde/høyde som man må være obs på.

..men de har fremdeles en streng høyde/bredde som gjør at man ikke må pøse på med tekst!

 /

Og slik går no dagan

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Rutenettseksjoner i det følgende

Rutenettseksjonene i det følgende gir helt andre visuelle virkmidler!

Oppsummering

I skrivende stund er det hele 9 ulike moduler som potensielt kan legges i forgrunnen i introseksjoner. 

Noen av disse kan være krevende å bruke som forgrunnselementer i introseksjoner så vi anbefaler bl.a å bruke kortmoduler, mediamoduler i vanlige innholdseksjoner slik som denne her, fremfor å benytte dem som forgrunn i introseksjoner. 


Bilder brukt i denne presentasjonen

 • 1/4
  Asle Sørum
 • Alternativ tekst..
  2/4
  En global bildetekst som alltid følger dette bildet Asle Sørum
 • 3/4
  Asle Sørum
 • 4/4
  Asle Sørum

Bilder brukt i denne presentasjonen

 • 1/4
  Asle Sørum
 • Alternativ tekst..
  2/4
  En global bildetekst som alltid følger dette bildet Asle Sørum
 • 3/4
  Asle Sørum
 • 4/4
  Asle Sørum