Sider

Alt innhold i museum24 presenteres via en side som kan ha en variert visuell og strukturell oppbygning.

Generelt bygges sider opp av seksjoner/rader og moduler.  Man kan ha x antall seksjoner og inni disse x antall moduler. Både seksjoner og moduler i valgfri innbyrdes rekkefølge. 

Man har tilgang til tre seksjonstyper:

 • innholdsseksjon
 • rutenett (tidligere kalt: bred rad / rad / utfallende rad )​  
  • tre ulike breddeinnstillinger
   • Full: Normalt maks 1440px
   • Bred: Normalt maks 1080px
   • Smal: Samme som innholdsseksjon (720px)
  • Rutenett kan kun inneholde bannere, som igjen har 8 ulike størrelsesinnstillinger. På brede skjermer kan det ligge alt fra 1 til 4 bannere i bredden.

 • introseksjon
  • Kan brukes for å få helt 100% utfallende bakgrunner som fades inn og ut av hverandre. 
   • Kan også følge nettstedets maks bredde på desktop
  • Et utvalg av m24s moduler kan legges i introseksjoner og via dette fungere som scrollbar forgrunn over disse bakgrunnene.
  • Se mer om dette her https://museum24.no/longreads og her https://museum24.no/sandbox

Disse seksjonene kan kombineres slik at man kan få mange ulike typer oppsett. Se eksempler i det følgende.

Forsider var opprinnelig en egen sidetype hvor man kunne bygge et grid/rutenett for å skape innganger til andre sider. Vi skiller imidlertid ikke lenger mellom "forsider" og "sider" i museum24 fordi man kan nå kan kombinere rutenettseksjoner og innholdseksjoner fritt i vanlige sider.