Sider

Alt innhold i museum24 presenteres via en side.

​Sider kan være helt fra svært enkle til komplekse. Musuem24 støtter begge deler gjennom sin fleksible modell.

Generelt bygges sider opp av seksjoner og moduler.  Man kan ha x antall seksjoner og inni disse x antall moduler. Både seksjoner og moduler i valgfri rekkefølge. 

Grovt sett har man to seksjonstyper

  • innholdsseksjon
  • rutenett (tidligere kalt: bred rad / rad / utfallende rad / grid )​

Disse kan kombineres slik at man kan få mange ulike typer oppsett. Se eksempler i det følgende.

Forsider var opprinnelig en egen sidetype hvor man kunne bygge et grid/rutenett av innganger til andre sider. Men dette er nå mulig også i "vanlige sider".

Andre sidetyper

Det finnes ingen andre sidetyper i museum24, men hvert nettsted kan ha fritt antall kategorier, som sier noe om hva siden er.

Eksempler på kategorier kan være:

  • Nyhet
  • Utstilling
  • Arrangment
  • Praktisk informasjon
  • Seksjon
  • Arena​
  • <hva som helst>