Sidetyper

Designsystemet har 2 redigerbare sidetyper: forsider og artikler.

Enkle artikler bygges av tekst- og bilder, men artikkelmalen kan også brukes til å bygge sider med svært variert og rik oppbygning. Se eksempler i det følgende.

Forsiden er en egen sidemal med et eget unikt design. Forsider bygges som et grid av innganger til artikler. Merk at man nå også kan bygge samme type grid i vanlige artikler.

Andre sidetyper er basert på artikkeldesignet, f.eks. bruker søket elementer fra artikkeldesignet for å presentere resultater.