Sidetyper

Designsystemet har historiske sett to redigerbare sidetyper: sider og forsider.

Sider benyttes i 99% av tilfellene og kan være alt fra enkle artikler bestående av brødtekst og noen bilder til mer avanserte sammenstillinger.  Se eksempler i det følgende.

Forsider er en egen sidemal med et eget unikt design. Forsider bygges som et grid av innganger til andre sider. Merk at man nå også kan bygge samme type grid i vanlige sider.

Andre sidetyper

Det finnes ingen andre sidetyper i museum24, men man kan innføre "kategorier" som skiller sidene fra hverandre. F.eks kan en artikkel markeres som "Nyhet", mens en annen f.eks markeres som "Arrangement". Hver aktør kan utarbeide sine egne kategorier og evnt retningslinjer (eks via dummy-sider som kan kopieres) for hvordan ulike typer innhold bør bygges opp redaksjonelt.