Formatering av tekst og bilder sammen.

Vi har innført et nytt konsept i m24 som gir mulighet for mer presis formatering av tekst og bilde(r) sammen.

Tidligere kunne du sideorientere bildemoduler til høyre eller venstre, og på den måten få bilder til å stilles ved siden av eventuelle underliggende tekstmoduler. Denne visingstypen vil fremdeles være tilgjengelig, men vi har i tillegg innført en bedre visningstype som gir mer stabilt resultat. Den sikrer bedre visning på mobil, gir mer presisjon og på sikt flere muligheter.

Funksjonaliteten finner du som en nedtrekksmeny i brødteksmodulen. Her finner man noen standard formateringer, samtidig som konseptet åpner opp for at ulike nettsteder etterhvert kan ha sine egne formateringsmetoder. Konseptet vil også tas i bruk i andre moduler, men denne artikkelen tar bare for seg brødtekstmodulen.

 • Figur: Nedtrekksmeny for visningstype "Brødtekst". (Foto/Photo)
  1/2
  Figur: Nedtrekksmeny for visningstype "Brødtekst".
 • Figur: Nedtrekksmeny for visningstype "Modul". (Foto/Photo)
  2/2
  Figur: Nedtrekksmeny for visningstype "Modul".

Noen eksempler

 • (Foto/Photo)

Her ser man en brødtekst som inkluderer et bilde. Bildet er plassert til høyre via en forhåndsdefinert formatering/layout.  Andre standard formateringer er:

 • Auto (= Bilde over)
 • Bilde til venstre
 • Lite bilde til venstre
 • Bilde til høyre
 • Lite bilde til høyre
 • Potensielt: egne metoder

Det er mulig å selv bestemme om man vi at bildet skal inkludere knapp for å åpnes i større versjon eller ikke.

Brødtekst med lite bilde

 • Slørhale (Foto/Photo)

Her en en brødtekst som inkluderer et bilde. Formateringen "Lite bilde til venstre" er valgt. 
Zoom-knapp på bildet er slått av redaksjonelt.

Brødtekst gjort om til tekstmodul

Saueklipp_34452-003.jpg (Foto/Photo)

Man kan som tidligere gjøre en brødtekst om til en "modul".  Dette gir et kort/faktaboks design, hvor man igjen kan bruke profilfarger som bakgrunn. Plasserer man et bilde i en slik modul har man flere formateringsvalg:

 • Auto (bilde plasseres øverst)
 • Portrett (er valgt her) :For stående bilder
 • Landskap: For liggende bilder
 • Liste
 • Venstre  (hele modulen plasseres til venstre)
 • Høyre  (hele modulen plasseres til høyre)
160713_mb_0622.jpg (Foto/Photo)

Tekstmodul plassert til venstre. Fint til faktabokser ol.

Brødtekst som ligger under venstrestilt tekstmodul.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Modul med normal visning

160713_mb_0622.jpg (Foto/Photo)

Variasjonsmulighetene er mange.

Bruk av visningstyper

 • (Foto/Photo)

Disse visningstypene gir store redaksjonelle muligheter. Samtidig anbefales det å ikke bruke for mange ulike visningstyper på samme artikkel.