Hopp til hovedinnhold

Test av billettvalidering

Scannere

Scannerne vises via en vanlig webside og forsøker å lese QR-kodenes innhold via kamera og sender deretter et kall for å sette/sjekke status på billetten. Vi ser normalt sett for oss at man åpner scanner-side i nettleser på en mobiltelefon. 

Så scanner man billetter med mobilen som fremvises enten på papir eller via kundens mobil. De (egne ansatte) som skal bruke/teste scannere må de svare ja på å tillate at nettstedet får tilgang til kamera. Kunden trenger bare å vise frem billett.

Ved testing er det også mulig å scanne billetter ved å ha scanner-sidene åpne i nettleser (chrome) på vanlig PC/desktop og så holde QR-koder opp foran webkameraet på PC'en (dersom man har webkamera vel og merke).  Vi tester/utvikler to litt ulike "scannere" for å prøve å dekke over både Android (Nettleser:Chrome) og Iphone/ios (Nettleser:Safari).

Her er to scanner sider som kan brukes ved testing:

Produkter som kan test-kjøpes og test-scannes

Scanning/validering testes best ved å kjøpe billetter fra ett eller flere av disse testproduktene nedenfor. For testkjøp bruk: 

  • Visa: 4925000000000004 
  • exp-dato:høyere enn dagens
  • sikkerhetsnummer: 3 tilfeldige tall).

Etter foretatt kjøp kan du forsøke å scanne QR-kode(r) i PDF og/elller online-billett som du mottar (via epost eller på kvitteringsskjermbildet), med en av scannerne ovenfor (som du da bør ha åpen på din mobil).

Merk at man kan enten scanne/validere den overordnede QR-koden for ordren (da valideres automatisk alle billletter som måtte ligge i ordren), eller man kan validere en og en billett (qr-kode). 

 Det er også mulig å validere billett ved at bruker selv trykker 3 ganger på QR-kode på sin online-billett.

Reglene for validering er litt ulikt fra produkt til produkt. F.eks kan årskort-eksemplene valideres/ ubegrenset antall ganger innen perioden det er gyldig, mens eksemplene på  inngangsbillett/arrangement kun kan valideres en gang. 

Inngangsbilletter kan valideres en gang innenfor en frist på 10 dager (konfigurerbart) fra kjøpstidspunkt.

Arrangementsbilletter kan valideres billetter fra 2 timer før starttidspunkt og frem til arrangementet slutter. (Det kan pt. ikke konfigureres, men kan bli aktuelt). Et unntak finnes: Dersom en scanner er begrenset til et gitt arrangement/produkt og en gitt dato knyttet til et produkt, så vil dette validere billetter uanvhengig av hvilken dato dette gjøres.

Klippekort-eksemplet kan valideres 50 ganger (dette er konfigurerbart) i gyldighetsperioden.