Utfordringer

Her oppsummerer vi en del typiske utfordringene og diskuterer ulike løsningstilnærminger.

Menyer over hero-bannere (media)

Se problemstilling og mulige løsninger nedenfor

Meny over banner

Dette er en egenskap ved enkelte museers design, som man enten må unngå, eller det må gjøres bedre redaksjonelle innstillinger.

Meny aldri over banner

Her er det ikke lagt opp til at meny skal ligge over bildet men i stedet ovenfor bildet.

Tekst og ghost-knapper over media

Problematiske farger i profil

Overskriftstruktur på siden som helhet

Overskriftsnivåer på siden som helhet

Alle sider skal ha kun en hovedoverskift (h1) og deretter skal øvrige overskrifter følge et lovlig hierarki. Dvs at det ikke skal hoppes direkte fra h1 til h3 eller fra h2 til h4 osv.

Annet

  • Tilby alternativer ved komponenter som er vanskelige å navigere i med keyboard ol. 
    • Eks karuseller
  • Redaksjonell kvalitet på alternativt innhold (for alle typer media)