Hopp til hovedinnhold

Header


Longreads header kan nå være:

  • sitenavn + forsidelink
  • eget navn + egen link (pr artikkel)
  • eller vanlig sitemeny​
  • (Kan ha fast maks bredde på desktop tilsvarende som vanlig nettsted)

Tekstfarge

Pr. seksjon kan man stille inn om det skal være lys eller mørk tekst. Dette påvirker kun moduler hvor man ikke eksplisitt velger skin/farge.

I introseksjoner kan man nå velge bakgrunnsfarge fra alle sine "skins".

Bannere kan nå kombinere det å være transparente med et valgt skin. Det gir mulighet for å styre tekst/knappfarger uten å angi bakgrunnsfarge.

Innstillinger for "piler"

Man kan stille inn om det skal vise piler kun for første modul, for alle eller aldri. Dette gjøres pr. introseksjon.

Kun pil på første modul i denne seksjonen

Osv

Osv

PS!

Utvalget av moduler som kan plasseres/vises i en introseksjon er nå noe begrenset.

Overgang til vanlig seksjon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Overgang til introseksjon

fra vanlig seksjon

test

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1