Museum 24

Et samarbeid mellom Museene i Sør-Trøndelag, Anno Museum, Akershusmuseet og Norsk Folkemuseum.

Bakgrunn

Dagens nettsteder fremstår teknologisk og visuelt utdatert som kanal for digital kommunikasjon. Museene ønsker å fornye seg og fremstå mer interessante for sine besøkende på Internett.

Det ble etablert en prosjektgruppe for å avholde et forprosjekt og avdekke ønsker/behov på tvers av de konsoliderte museene.

Med bakgrunn i resultatene fra forprosjektet ble det bestemt at museene ville samarbeide for å finne en felles plattform for nye nettsider.

MuseumsIT ble satt til å lede dette prosjektet i samarbeid med prosjektgruppen.

Pilotene som ble valgt ut til prosjektet er Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Kvinnemuseet, Fetsund Lenser & Nordre Øyeren Våtmarkssenter og Norsk Folkemuseum.

Formålet med samarbeidet er å utvikle en felles webplattform som gir stordrifsfordeler og gode synergier på tvers av museene.

Definere standarden ved å revitaliserer museumsinntrykket med ”wow-effekter”, samarbeid og ”digital first”.

Visjon

Les mer om