Museum24 er et publiseringsystem

Løsningen håndterer forvaltning og visning av nettsteder. Den er laget for og av museene.

Det startet via et prosjektsamarbeid mellom Museene i Sør-Trøndelag (MIST), Anno Museum, Museene i Akershus (MiA) og Norsk Folkemuseum. Formålet med samarbeidet var og er å utvikle en felles webplattform som gir stordrifsfordeler og gode synergier på tvers av museene.

Utviklingen av det som nå er Museum24 ble påstartet i 2015 med utgangspunkt i en sitasjonsbeskrivelse og et forprosjekt. De første portalene ble lansert i 2016 og løsningen har etter dette vært i kontinuerlig utvikling

I dag består løsningen overordnet av to hovedkomponenter:

Løsningen forsøker å støtte museenes spesifikke behov samt generelle behov på nett.  Nye portaler/hjemmesider kan etableres i allerede eksisterende database og driftsmiljø, uten at noe nytt, utover et eget design/stilsett, trenger å utvikles. Integrasjoner og tilgang til innhold i øvrige løsninger fra KulturIT, slik som DigitaltMuseum og Kulturio (KulturPunkt) gjør løsningen spesielt godt egnet for museene.

Definere standarden ved å revitaliserer museumsinntrykket med ”wow-effekter”, samarbeid og ”digital first”.

Visjon fra oppstarten av prosjektet

Løsningen ble etablert i 2015/16

Bakgrunn (Situasjonsbeskrivelse fra 2015)

Dagens nettsteder fremstår teknologisk og visuelt utdatert som kanal for digital kommunikasjon. Museene ønsker å fornye seg og fremstå mer interessante for sine besøkende på Internett.

Det ble etablert en prosjektgruppe for å avholde et forprosjekt og avdekke ønsker/behov på tvers av de konsoliderte museene.

Med bakgrunn i resultatene fra forprosjektet ble det bestemt at museene ville samarbeide for å finne en felles plattform for nye nettsider.

MuseumsIT ble satt til å lede dette prosjektet i samarbeid med prosjektgruppen.

Hovedtrekkene som skulle utvikles var:

 • Administrasjonsklient med all nødvendig ​funksjonalitet til å bygge og forvalte nettsteder som i grove trekk består av
  • Administrative brukere/rettigheter
  • Innstillinger, sidemaler, menyer , deling av arkiver etc.
  • Sider (sidetre)
  • Mediagalleri
  • Skjemaløsning
 • Ett utvidbart utvalgt av moduler 
  • Tekst, bilder, kart osv.
  • Integrasjonsmoduler (DigitaltMuseum, KulturPunkt etc.)
 • Ett felles konsept for sluttportaler, men med mulighet for eget design/profil

Les mer om