Om Museum24

Museum24 er et publiseringssystem for museenes egne nettsider. Det er laget for og av museene og brukes i dag av godt over 100 ulike nettsteder/museer.

Løsningen består av tre hovedkomponenter

Hvem bruker løsningen?

Løsningen ble til via et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum, Anno - Museene i Hedmark, MiA - Museene i Akershus og MIST - Museene i Sør-Trøndelag i 2015/16.  I dag benyttes løsningen av over 100 ulike museer i Norge:

Museum24 tilbyr i hovedsak:

 • Nettsted med eget design på eget domene
  • Gjerne museets hjemmeside, men kan også være annet type nettsted 
  • ..på valgfritt antall språk og med valgfritt omfang og struktur
 • Støtte oppunder måten museer oftest er organisert på i Norge (konsoliderte museer)
 • Støtte for å skape innhold ved hjelp av generelle mediatyper: tekst, bilder, kart, lyd, video mm.
 • Hovedfokus på god støtte for innhold som beskriver og markedsfører museenes tilbud ovenfor ulike målgrupper
  • Åpningstider, priser, kontaktinformasjon
  • Markedsføring av arrangementer og fysiske utstillinger
  • Skoletilbud, kurs etc.
 • Markedsføring og integrasjon av innhold og tjenester fra andre platformer
  • Med spesielt fokus på andre løsninger i eKultur

Museum24 + eKultur

KulturIT utvikler også andre løsninger som er nyttige for museer. I Museum24 har vi derfor utviklet integrasjoner og tilgang til innhold som ligger i disse løsningene (kalt eKultur), slik som DigitaltMuseum, Kulturio/KulturPunkt, Minner, MuseumsBillett (under utvikling) og VirtuelMuseum (under utvikling). 

Lurer du på om Museum24 kan være noe for ditt museum eller organisasjon?

Ta kontakt med med:

Hvordan komme i gang?

Litt info historikk fra opprinnelsen til Museum24

Det hele startet via et prosjektsamarbeid mellom Museene i Sør-Trøndelag (MIST), Anno Museum, Museene i Akershus (MiA) og Norsk Folkemuseum. Formålet med samarbeidet var og er å utvikle en felles webplattform for å gi stordriftsfordeler på tvers av museene, og unngå en situasjon der museene stadig må bytte ut webplatformen med de kostnader og det arbeidet det medfører.

Utviklingen ble påstartet i 2015 med utgangspunkt i en sitasjonsbeskrivelse og et forprosjekt. De første portalene ble lansert i 2016 og løsningen har etter dette vært i kontinuerlig utvikling og med stadig nye nettsteder/museer om bord. 

Definere standarden ved å revitaliserer museumsinntrykket med ”wow-effekter”, samarbeid og ”digital first”.

Visjon fra oppstarten av prosjektet

Løsningen ble etablert i 2015/16

Bakgrunn (Situasjonsbeskrivelse fra 2015)

Dagens nettsteder fremstår teknologisk og visuelt utdatert som kanal for digital kommunikasjon. Museene ønsker å fornye seg og fremstå mer interessante for sine besøkende på Internett.

Det ble etablert en prosjektgruppe for å avholde et forprosjekt og avdekke ønsker/behov på tvers av de konsoliderte museene.

Med bakgrunn i resultatene fra forprosjektet ble det bestemt at museene ville samarbeide for å finne en felles plattform for nye nettsider.

MuseumsIT ble satt til å lede dette prosjektet i samarbeid med prosjektgruppen.

Hovedtrekkene som skulle utvikles var:

 • Administrasjonsklient med all nødvendig ​funksjonalitet til å bygge og forvalte nettsteder som i grove trekk består av
  • Administrative brukere/rettigheter
  • Innstillinger, sidemaler, menyer , deling av arkiver etc.
  • Sider (sidetre)
  • Mediagalleri
  • Skjemaløsning
 • Ett utvidbart utvalgt av moduler 
  • Tekst, bilder, kart osv.
  • Integrasjonsmoduler (DigitaltMuseum, KulturPunkt etc.)
 • Ett felles konsept for sluttportaler, men med mulighet for eget design/profil

Les mer om