Hopp til hovedinnhold

Om Museum24

Museum24 er et publiseringssystem for museenes egne nettsider. Det er laget for og av museene og brukes i dag av godt over 100 ulike nettsteder/museer.

Løsningen består av tre hovedkomponenter

Hvem bruker løsningen?

Løsningen ble til via et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum, Anno - Museene i Hedmark, MiA - Museene i Akershus og MIST - Museene i Sør-Trøndelag i 2015/16.  I dag benyttes løsningen av over 100 ulike museer i Norge:

Museum24 tilbyr i hovedsak:

 • Nettsted med eget design på eget domene
  • Gjerne museets hjemmeside, men kan også være annet type nettsted 
  • ..på valgfritt antall språk og med valgfritt omfang og struktur
 • Støtte oppunder måten museer oftest er organisert på i Norge (konsoliderte museer)
 • Støtte for å skape innhold ved hjelp av generelle mediatyper: tekst, bilder, kart, lyd, video mm.
 • Hovedfokus på god støtte for innhold som beskriver og markedsfører museenes tilbud ovenfor ulike målgrupper
  • Åpningstider, priser, kontaktinformasjon
  • Markedsføring av arrangementer og fysiske utstillinger
  • Skoletilbud, kurs etc.
 • Markedsføring og integrasjon av innhold og tjenester fra andre platformer
  • Med spesielt fokus på andre løsninger i eKultur

Museum24 + eKultur

KulturIT utvikler også andre løsninger som er nyttige for museer. I Museum24 har vi derfor utviklet integrasjoner og tilgang til innhold som ligger i disse løsningene (kalt eKultur), slik som DigitaltMuseum, Kulturio/KulturPunkt, Minner, MuseumsBillett (under utvikling) og VirtuelMuseum (under utvikling). 

Lurer du på om Museum24 kan være noe for ditt museum eller organisasjon?

Ta kontakt med med:

Hvordan komme i gang?

En viktig egenskap ved Museum24 er at nye nettsteder kan etableres i allerede eksisterende database og driftsmiljø, uten at det trengs å utvikles noe nytt, utvoer en eller annen grad av arbeid med designprofil. Dette gjør at man i teorien kan få opp nye nettsteder svært raskt og uten behov for kostbare utviklingsprosjekter. Utviklingen er sånn sett først og fremst et redaksjonelt prosjekt.  Aspekter som strukturering av menyer, innholdstyper etc. foretas som en del av den redaksjonelle prosessen. 

Litt info historikk fra opprinnelsen til Museum24

Det hele startet via et prosjektsamarbeid mellom Museene i Sør-Trøndelag (MIST), Anno Museum, Museene i Akershus (MiA) og Norsk Folkemuseum. Formålet med samarbeidet var og er å utvikle en felles webplattform for å gi stordriftsfordeler på tvers av museene, og unngå en situasjon der museene stadig må bytte ut webplatformen med de kostnader og det arbeidet det medfører.

Utviklingen ble påstartet i 2015 med utgangspunkt i en sitasjonsbeskrivelse og et forprosjekt. De første portalene ble lansert i 2016 og løsningen har etter dette vært i kontinuerlig utvikling og med stadig nye nettsteder/museer om bord. 

Definere standarden ved å revitaliserer museumsinntrykket med ”wow-effekter”, samarbeid og ”digital first”.

Visjon fra oppstarten av prosjektet

Løsningen ble etablert i 2015/16

Bakgrunn (Situasjonsbeskrivelse fra 2015)

Dagens nettsteder fremstår teknologisk og visuelt utdatert som kanal for digital kommunikasjon. Museene ønsker å fornye seg og fremstå mer interessante for sine besøkende på Internett.

Det ble etablert en prosjektgruppe for å avholde et forprosjekt og avdekke ønsker/behov på tvers av de konsoliderte museene.

Med bakgrunn i resultatene fra forprosjektet ble det bestemt at museene ville samarbeide for å finne en felles plattform for nye nettsider.

MuseumsIT ble satt til å lede dette prosjektet i samarbeid med prosjektgruppen.

Hovedtrekkene som skulle utvikles var:

 • Administrasjonsklient med all nødvendig ​funksjonalitet til å bygge og forvalte nettsteder som i grove trekk består av
  • Administrative brukere/rettigheter
  • Innstillinger, sidemaler, menyer , deling av arkiver etc.
  • Sider (sidetre)
  • Mediagalleri
  • Skjemaløsning
 • Ett utvidbart utvalgt av moduler 
  • Tekst, bilder, kart osv.
  • Integrasjonsmoduler (DigitaltMuseum, KulturPunkt etc.)
 • Ett felles konsept for sluttportaler, men med mulighet for eget design/profil

Les mer om