Hva er Museum24?

Museum24 en løsning for visning og forvaltning av nettsteder. Løsningen ble til via et samarbeid mellom Museene i Sør-Trøndelag (MIST), Anno Museum, Museene i Akershus (MiA) og Norsk Folkemuseum.

Museum24 ble påstartet i 2015/16 og er under kontinuerlig videreutvikling. I dag  består løsningen helt overordnet av:

Løsningen støtter både museenes spesifikke behov samt mer generelle behov på nett. 

Løsningen ble etablert i 2015/16

Bakgrunn (Situasjonsbeskrivelse fra 2015)

Dagens nettsteder fremstår teknologisk og visuelt utdatert som kanal for digital kommunikasjon. Museene ønsker å fornye seg og fremstå mer interessante for sine besøkende på Internett.

Det ble etablert en prosjektgruppe for å avholde et forprosjekt og avdekke ønsker/behov på tvers av de konsoliderte museene.

Med bakgrunn i resultatene fra forprosjektet ble det bestemt at museene ville samarbeide for å finne en felles plattform for nye nettsider.

MuseumsIT ble satt til å lede dette prosjektet i samarbeid med prosjektgruppen.

Hovedtrekkene som skulle utvikles var:

 • Administrasjonsklient med all nødvendig ​funksjonalitet til å bygge og forvalte nettsteder som i grove trekk består av
  • Administrative brukere/rettigheter
  • Innstillinger, sidemaler, menyer , deling av arkiver etc.
  • Sider (sidetre)
  • Mediagalleri
  • Skjemaløsning
 • Ett utvidbart utvalgt av moduler 
  • Tekst, bilder, kart osv.
  • Integrasjonsmoduler (DigitaltMuseum, KulturPunkt etc.)
 • Ett felles konsept for sluttportaler, men med mulighet for eget design/profil

Formålet med samarbeidet er å utvikle en felles webplattform som gir stordrifsfordeler og gode synergier på tvers av museene.

Definere standarden ved å revitaliserer museumsinntrykket med ”wow-effekter”, samarbeid og ”digital first”.

Visjon

Les mer om