Hopp til hovedinnhold

Artikler: Long reads

I 2019 ønsker vi å lage en ny presentasjonsmotor for innhold for å utforske mer spennende formidlingsformer.

Er dette mulig med musem24..?

Museum24 har allerede mange byggeklosser som kan brukes til å skape denne type leseropplevelse. 

Noen eksempler på artikler som kanskje kunne vært løftet ved denne type tilnærming:

Hvordan?

 • Lage artikler inndelt i seksjoner og moduler som i dag .
  • potensielt i flere/valgfritt verktøy: museum24, dm24, ..
 • ..uten behov for utviklingsarbeid
 • Kunne angi at artikkel skal tilgjengeliggjøres som "long read"
 • Kunne angi relevante innstillinger f.eks på seksjonsnivå eller modulnivå
  • seksjonstype: vanlig | vertical paralax | osv.
  • utvidet modulinnstilling: tekstfarge, størrelse, plassering, animasjonstype etc.
 • En og samme sak kan ses i normal drakt eller som "long-read"
  • Presentasjonsmotor kan senere ta for seg andre visningsformer, eks "Infoskjerm", "Presentasjoner" etc.
 • Noen faste regelsett?
  • Video/slideshow etc. starter når modul er synlig
 • Utvide med nye "features"  senere
  • Datavisualisering
  • Animasjonsvirkemidler
  • Tidslinjer
  • osv

Teknisk

Selvstendig applikasjon​ som i første omgang kun står for presentasjon av artikkel på kjent format (m24, dm24) og leverer denne tilbake som en "long-read" i henhold til innstillinger som følger med artikkel.

Senere kan man se for seg at denne applikasjonen har et eget adminsitrasjonsgrensesnitt der man kan komponsere long-reads eller annet ved å plukker artikler fra flere systemer.

 • Utvide motor med andre presentasjonsformer senere
  • Presentasjon
  • Infoskjerm
  • etc.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1