Museer som benytter Museum24

Oversikten oppdateres fortløpende når nye nettsteder blir lansert.

Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Disse museene har sine helt egne design og domener.

Museumssenteret i Hordaland (MUHO)

Alle museene er tuftet på et fellesdesign, men har sine egne fargekombinasjoner. De har fellesdomener. Enkelte egne domener omdirigeres til felles mønster.

Nye museer på vei inn i 2022 - 2023

Flere museer jobber i disse dager med å etablere sine nettsider i Museum24

  • Museum Vest;  8-10 nettsteder (enheter)
  • Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark; 8 nettsteder
  • Norsk bergindustriarkiv
  • m.fl