Hopp til hovedinnhold

Billett på nett

Noen eksempler og problemstillinger

Omvisninger hos Follo Museum

 • ​Mange datoer og klokkeslett
  • Utfordringer adminstrativt og sluttbruker-gui/flyt
  • Hvordan definere produkt(er)
  • Hvordan får en god ordreoversikt
 • (Gruppepris og plassbegrensning)
 • Salg i flere kanaler og plassbegrensning?
 • Behov for endringer (tidspunk) eller refusjon, avlysning?
 • Oppfølging og oversikt

Produkt med behov for datainnsamling (Maritimt Museum)


Her trengs litt mer info fra sluttbruker. Dette er en utfordring da skjematikken (som står for datainnsamling utover ren ordreinformajson) ligger på et sentralt nettsted (nets avtale) hvor eieren av produktet i utgangspuntket ikke har tilgang.

Man burde også fått skreddersydd tilbakemelding etter kjøp bedre.

Det er også en utfordring med "flyt" for sluttbruker som må bevege seg fra ett nettsted til et annet, men løsningen viser i dette tilfellet en mulig tilnærming til dette

Salg av fysisk produkt..

 • Portoberegning..
 • Varelager / (plassbegrensning)
 • Betaling for en vare man ikke ennå har mottatt
 • Internasjonale adresseformater..​

Medlemsskap vs. årskort

Medlemsarkiv vs. billett/årskort med varighet lik periode, antall dager fra kjøp el.

KDR

 • Datamodell (pris + dato) i kdr vs m24
  • Skaper flere produkter i m24 enn vi normalt ville opprettet
 • ​Hvordan beskrive produkter i KDR for minst mulig manuelt arbeid i m24?
  • Hva med komplekse produkter (omvisninger ol)?
 • Begrensede data ut fra KDR (språk etc)
 • Rapportering / billag
 • Billettvalidering
 • Telling

Eksempel

Hvor skal vi?

 • Bedre tilrettelagt for ulike brukergrupper hos museene 
  • Bl.a personer som har ingen befatning med m24
 • Enklere å få oversikten man trenger 
 • Mer effektive innstillinger / arv
 • Kraftigere produktdefinsjon : datainnsamling etc.
 • Bedre test -> prod verifisering
 • Frittstående adminklient og potensielt sett sluttportal..​
 • Utvidbart: Nye produkttyper
 • Utviklingstakt som på sikt avhenger mindre av museum24
 • Teknisk fornying (frontend, backend)

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1