Hopp til hovedinnhold

Versjon 2016.11.00

Lansert 10.november 2016.
Hva er nytt?

Fullbredde

Det er mulig nå å sette media-, kart-, widget- og kort-moduler til full bredde.

KulturPunkt

Ny modul for å integrere KulturPunkter i m24 nettsted. 

Rikere forsider (Beta)

Det mulig å lage forsider som består av kombinasjoner av forsidemoduler  og en del andre moduler (som tidligere kun har vært tilgjengelige på artikkelsider).  Det er også mulig å sette forsidemoduler til å vises i en "karusell".

Rådfør dere med KulturIT/designer før dette tas intensivt i bruk, da disse virkemidlene i stor grad vil påvirke den estetiske fremtoningen til forsiden.

Rikere meny (Beta)

Det er mulig å inkludere sider i meny på en slik måte at sidens innholdsområde i sin helhet vil vises når man klikker på menypunktet, uten at bruker beveger seg bort fra stående side. 

Snakk med  KulturIT/designer for mer informasjon rundt dette.

Kart

Mulig å integrere KulturPunkter på m24 kart. Fra tidligere var det støtte for DigitaltMuseum objekter og m24 kort/artikler.  

 (Flere eksempler under utarbeidelse)

Ta kontakt med KulturIT for demo/kurs.

Annet

Forbedret visning av kortmodul i horisontal visning, støtte for linker i personmoduler. 

Søkeresulat

I søkeresultatmodulen er det nå mulig å konfigurere noen "standard treff" som vises dersom man ikke får andre treff.

Videre kan man velge å kun vise "kort" i søkeresultatene, samt at det er mulig å legge både Kart- og DigitaltMuseum-modul på søkeresultatsiden, slik at disse også kan gi resultater. Ta kontakt med KulturIT for nærmere demo.Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1