Hopp til hovedinnhold

Museum24 versjoner

Detaljer og eksempler omkring alle versjoner.

2024

Versjoner rullet ut i 2024 er i all hovedsak knyttet til Museum24 2.0 (Admin 2.0 + Grunndesign 2.0) samt fiks i sluttportal (felles for 1.0 og 2.0).
Det vil kun vises et nytt versjonsnummer i Admin 1.0 dersom det er gjort endringer i denne, noe som bare vil være unntaksvis.

2022

Vi jobbet på bakrommet og med diverse andre ting dette året.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1