Versjon 2017.03.00

Det er ingen store nye funksjoner knyttet til denne versjonen, men vi har påstartet en del litt større oppgaver som vi tror vil gi flere nyttige funksjoner i de nærmeste versjoner.

Mindre justeringer i adminklient

 • Side/forsideredgering: 
  • Egendefinert sidetittel (sideinnstillinger) for overstyring av tittel på siden øverst i nettleser. Nyttig f.eks om man ønsker at forsiden skal ha en helt spesialkomponert tittel i stedet for <sidenavn> - <nettsted>. Det er denne tittelen som vises når i googles søkeresultater.
  •  Mulig å sette side-beskrivelse(sideinnstillinger) til noe annet enn ingress. Hvis sidebeskrivelse er tom, settes den automatisk lik ingressen. Deretter administrerer man sidens beskrivelse manuelt under sidens innstillinger.
  •  Mulig å sette hovedbilde direkte fra sideinnstillinger, alternativt til å sette det via bildemoduler. Hovedbilder er spesielt relevant når en side deles f.eks via facebook. Senere kan det også tenkes at vi ved utlisting av sider (lenkelister ol.) viser hovedbilder.
 • Forhåndsvisning
  • Indikerer "draft/kladd" tilstand på linker, knapper og kort, slik at det skal være lettere å forstå hvorfor noen ting ikke dukker opp / vises for sluttbruker (portal).
 • Menyredigering: Mulig å skjule menypunkter
 • Bilderedigering i kontekst av artikkeleditor: Mulig å redigere globale bildedata uten å bevege seg bort fra artikkeleditor. Kan gjøre det litt enklere å påføre stikkord og andre globale bildedata mens man sitter i artikkelredigeringskontekst.
 • Forsideredigering: 
  • Mulig å opprette en kortseksjon for deretter å lage ett eller flere forsidekort. (Det vil komme mer fleksible måter å opprette kort og tilordne de til sider på i kommende versjoner)
  • Mulig å sette hovedbilde via forsidemodule​r
 • Adminklient generelt:  En del mindre justeringer.

  Ny tidslinje modul v.1

  Påstartet modul for visning av kort (og etterhvert andre elementer med tidsdata) vist som tidslinje. Modulen vil videreutvikles til å vise tidslinjer på flere spennende måter. Foreløpig støttes kun "tidsplan" visning av kort (med påførte perioder)

  2017
  Q1Q2Q3Q4
  jan.feb.marsaprilmaijunijuliaug.sep.okt.nov.des.
  Aktivitet 1
  Aktivitet 2
  Aktivitet 3

  Bugfikser

  • Rettet feil knyttet til personsøk på tvers av avdelinger/museer i admin-finder
  • Rettet feil knyttet til endring av koordinater på steder som allerede var plassert på kart.
  • ​Rettet feil knyttet til visning av "ingen treff" tekst i søkeresultatmodul
  • Rettet feil knyttet til sitatvisning i full bredde.
  • Sørget for at kalendere som er satt opp med spesifisert fra og til dato viser innhold også når perioden er passert. 
  • Bedre støtte for fokuspunkt på bilder i relevante sammenhenger (visninger der bilder blir kuttet)

  Påstartet arbeid (ikke fullført / tilgjengelig)

  • Selvstendig korteditor. Vi jobber med løsning for at det skal kunne jobbes mer fleksibelt med kort. F.eks å kunne  opprette og redigere kort fra ulike kontekster. Enkelt kunne velge/endre hvilke side kortet skal linke til eller evnt velge at kortet skal lenke ekstern, til flere sider eller ikke ha noe lenke i det hele tatt. 
  • Bulkoperasjoner: Påbegynt en del metoder og skjermbilder knyttet til å støtte bulkoperasjoner på sider, kort og bilder.
  • Gjenbruk av moduler: Påbegynt konsept for å kunne (gjen)bruke en (konfigurert) modul på flere sider.
  • Arkivering: Påbegynt planlegging av konsepter rundt arkivering av sider / arkivnoder. Vurderer å skille på hvilke type sider som skal være en del av sidetreet, og hvilke sider ("saker") som kan finnes via andre metoder/lister. Bla. er dette relevant for å bedre støtte blogg, nyhetsarkiver og nettsteder med økende mengde innhold (arrangementer etc.)
  • Ytelseforbedringer både i portal og adminklient, samt påbegynt tiltak og ideer for at adminklient skal støtte bedre oppunder nettsteder i økende størrelse.