Hopp til hovedinnhold

Versjon 2017.03.00

Det er ingen store nye funksjoner knyttet til denne versjonen, men vi har påstartet en del litt større oppgaver som vi tror vil gi flere nyttige funksjoner i de nærmeste versjoner.

Mindre justeringer i adminklient

 • Side/forsideredgering: 
  • Egendefinert sidetittel (sideinnstillinger) for overstyring av tittel på siden øverst i nettleser. Nyttig f.eks om man ønsker at forsiden skal ha en helt spesialkomponert tittel i stedet for <sidenavn> - <nettsted>. Det er denne tittelen som vises når i googles søkeresultater.
  •  Mulig å sette side-beskrivelse (sideinnstillinger) til noe annet enn ingress. Hvis sidebeskrivelse er tom, settes den automatisk lik ingressen. Deretter administrerer man sidens beskrivelse manuelt under sidens innstillinger.
  •  Mulig å sette hovedbilde direkte fra sideinnstillinger, alternativt til å sette det via bildemoduler. Hovedbilder er spesielt relevant når en side deles f.eks via facebook. Senere kan det også tenkes at vi ved utlisting av sider (lenkelister ol.) viser hovedbilder.
 • Forhåndsvisning
  • Indikerer "draft/kladd" tilstand på linker, knapper og kort, slik at det skal være lettere å forstå hvorfor noen ting ikke dukker opp / vises for sluttbruker (portal).
 • Menyredigering: Mulig å skjule menypunkter
 • Bilderedigering i kontekst av artikkeleditor: Mulig å redigere globale bildedata uten å bevege seg bort fra artikkeleditor. Kan gjøre det litt enklere å påføre stikkord og andre globale bildedata mens man sitter i artikkelredigeringskontekst.
 • Forsideredigering: 
  • Mulig å opprette en kortseksjon for deretter å lage ett eller flere forsidekort. (Det vil komme mer fleksible måter å opprette kort og tilordne de til sider på i kommende versjoner)
  • Mulig å sette hovedbilde via forsidemodule​r
 • Adminklient generelt:  En del mindre justeringer.

  Ny tidslinje modul v.1

  Påstartet modul for visning av kort (og etterhvert andre elementer med tidsdata) vist som tidslinje. Modulen vil videreutvikles til å vise tidslinjer på flere spennende måter. Foreløpig støttes kun "tidsplan" visning av kort (med påførte perioder)

  2017
  Q1 Q2 Q3 Q4
  jan. feb. mars april mai juni juli aug. sep. okt. nov. des.
  Aktivitet 1
  Aktivitet 2
  Aktivitet 3

  Bugfikser

  • Rettet feil knyttet til personsøk på tvers av avdelinger/museer i admin-finder
  • Rettet feil knyttet til endring av koordinater på steder som allerede var plassert på kart.
  • ​Rettet feil knyttet til visning av "ingen treff" tekst i søkeresultatmodul
  • Rettet feil knyttet til sitatvisning i full bredde.
  • Sørget for at kalendere som er satt opp med spesifisert fra og til dato viser innhold også når perioden er passert. 
  • Bedre støtte for fokuspunkt på bilder i relevante sammenhenger (visninger der bilder blir kuttet)

  Påstartet arbeid (ikke fullført / tilgjengelig)

  • Selvstendig korteditor. Vi jobber med løsning for at det skal kunne jobbes mer fleksibelt med kort. F.eks å kunne  opprette og redigere kort fra ulike kontekster. Enkelt kunne velge/endre hvilke side kortet skal linke til eller evnt velge at kortet skal lenke ekstern, til flere sider eller ikke ha noe lenke i det hele tatt. 
  • Bulkoperasjoner: Påbegynt en del metoder og skjermbilder knyttet til å støtte bulkoperasjoner på sider, kort og bilder.
  • Gjenbruk av moduler: Påbegynt konsept for å kunne (gjen)bruke en (konfigurert) modul på flere sider.
  • Arkivering: Påbegynt planlegging av konsepter rundt arkivering av sider / arkivnoder. Vurderer å skille på hvilke type sider som skal være en del av sidetreet, og hvilke sider ("saker") som kan finnes via andre metoder/lister. Bla. er dette relevant for å bedre støtte blogg, nyhetsarkiver og nettsteder med økende mengde innhold (arrangementer etc.)
  • Ytelseforbedringer både i portal og adminklient, samt påbegynt tiltak og ideer for at adminklient skal støtte bedre oppunder nettsteder i økende størrelse. 
  Museum24:Portal - 2024.06.11
  Grunnstilsett-versjon: 1