Hopp til hovedinnhold

Versjon 2017.05.00

Diverse

 • Datovisning på kort: Justering rundt kriterier for å vise årstall knyttet til fra/til perioder​
 • Tester alternativ måte å "utheve" kort som blir trukket frem via en kalendermodul: Gitt at kortene i utgangspunktet er satt til å være små, kan man dobbeltklikke på kortene i forhåndsvisningen for å veksle mellom små og stor versjon av kortet. 
 • Støtte for personvernlenke via hvert nettsted(språk) sin footer/adressemodul. Personvernlenke vil vises under adressen i footeren og kan f.eks lenke til en side som man oppretter på nettstedet, eller en sentral side som opprettes på konsolidert nettsted. En slik side bør orientere sluttbruker om evntuell bruk av Google analytics eller andre liknende systemer som måtte være i bruk.
 • Tester ut automatisk orddelingskonsept. Gjelder titler på kort, og kan slås på eller av pr. nettsted under nettstedsinnstillinger. 
 • Støtte for å angi sin egen Facebook pixcelcode under nettstedsinnstillinger.
 • Forbedring av skjemaoversikt i adminklient: Endret utlistingsformat, samt innført utlisting av siste 30 innkomne skjemadata (uavhengig av skjema) på skjemaoversiktsiden.
 • Mulighet for å legge til et "favicon" via innstillinger for nettstedets utseende (logoinnstillinger). Baserer seg på at det lastes passelig icon (f.eks i png-format) inn i mediaarkivet først.
 • Ny datovelger (tilgjengelig i tidsnavigatormodul).  Denne vil kunne brukes for navigere til dager eller perioder, som et alternativ til eksisterende datonavigatorer. Den kan konfigureres til å gjelde for spesifikke perioder, stille krav til maks/minimum antall valgte dager mm.
 • Justeringer i mediamodul/slideshow: Dropper å vise playicon når manuell visning er valgt som slideshow innstilling. I tillegg har det blitt mulig å angi visningsvarigheten til hvert bilde  i millisekunder samt velge mellom "slide" og "fade" effekt.
 • Mulig å knytte seg til en utvidet standard m24 iconpakke med diverse nye informasjonsiconer; bil, båt, buss, parkering, mat/spisested, hotell osv.
 • Nyhetsbrevmalverk
  • Mulig å lenke til valgfri url fra nyhetsbrevets logo
  • Mulig å lenke til webversjon av nyhetsbrev fra footer
  • Støtte for epostvennlig visning av vedleggsmodul

Bugfikser

 • Opplasting til mediagalleri: Noen ganger så man ikke umiddelbart nye bilder etter opplasting, selvom opplastingen var godt i orden.
 • ​Automatisk utlisting av en sides undersider  via en brødtekstmodul fungerte ikke, men er i orden nå.

Ting vi jobber videre med:

Vi har flere spennende saker på gang, men som vi ikke var kommet tilstrekkelig langt med til å kunne inkludere i denne versjonen. Noen av sakene det jobbes videre med er disse:

 • Kalender: påstartet dagbok / "dagen i dag" (for x år siden eller i året x)- funksjonalitet. Denne vil spesifikt dekke et behov for Eidsvoll 1814, men vi har laget den slik at vi håper den kan gi nytte også i andre sammenhenger. 
 • Kort: "Bedre arbeidsflyt"
  • Mulig å opprette kort uavhengig av sider, f.eks via kortoversikt i adminklient, eller via en kortmodul. Det som tidligere har vært beskrevet som "Lokale kort" i en kortmodul, ser vi for oss at vil gå over til å bli vanlige gjenbrukbare "kort" som bare er opprettet på en litt annen måte. 
  • Det vil bli mulig å flytte kort (hvilket i praksis vil si at man endrer hvilken side et kort skal lenke til). Vanlige kort vil også støtte det å lenke til eksterne adresser (noe som var bakgrunnen for hvorfor vi i sin tid innførte "lokale kort" i kortmoduler). Vi vurdere også kort som ikke har noe lenke, eller kort som lenker til flere ting (ala forsidemoduler).
  •  Mulig å redigere kort uten å bevege seg bort fra stående artikkeleditor vi en "inline" gjenstekorteditor.
 • Forbedring av ytelse (både i portal og adminklient). 
 • Kart: Enklere å innføre egne pins/markers (farger). Bedre opplegg rundt filterering/søk og tegnforklaringer knyttet til kart. Også støtte for å knytte et egenprodusert kartlag med spesialdesignede detaljer sammen med via m24s karmodul.
 • Passordbeskytning av enkeltsider.
 • Opplegg rundt arkivering, arkiver, "innlegg vs. sider".
 • Gradvis innføring av bulkoperasjoner for de operasjoner der vi typisk tror det er mest nyttig.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1