Hopp til hovedinnhold

Versjon 2017.09.00

Hva inneholder denne versjonen?

Diverse justeringer

 • Admin / Innkomne skjemaer: Mulig å laste inn flere enn de 50 siste.
 • Admin / m24 navigator: Varsel før man navigerer bort fra ulagret side.
 • Admin / diverse lister:  Prøver noe "drag and drop" for å styre rekkefølge på elementer i enkelte komponenter
  • Kortmodul, mediamodul, lenkelister, 
 • Admin + Portal / Kulturpunkt:  Litt bedre forhåndsvisning og noe mer konfigurasjonsmuligheter 
  • Man kan avgjøre hvorvidt kulturpunktmodul skal respondere på "les mer" visning eller ei.
  • Man kan peke på annen side for visning av "les mer" (fullvisning av kulturpunkter)
 • Admin + Portal: Mulighet for å angi at en side skal være skjult bak en felles "kode/passord".
  • Styres under sideinnstillinger.
 • Admin + portal: DigitalMuseum "finder" i betaversjon. Skal brukes fra mediamodul og digitaltmuseummodul.
 • Portal / Bildetekster: Støtte for flerspråklig visning av ledetekster under bilder (Eks: Foto / Photo:). 
  • (Aktiveres ved hjelp av et stilsett)
 • Portal / Bildekaruseller (forside): Punker nederst i karusell har blitt klikkbare og fjernet "pause" ved "mouseover".
 • Portal / Fullskjermsvisning: Fikset bug knyttet til overgang mellom normal visning og fullskjermsvisning for bilder lagt til i tekstmoduler og bilder i kulturpunkt bildekaruseller.
 • Portal / Vedleggslister: Fiks av søk i lister

Endringer knyttet til "kort":

Innført selvstendig korteditor, slik at det er mulig å lage kort uten å stå i en "sideeditor". Kortene kan så knyttes til (linke til) sider og gjenfinnes på vanlig måte i kortseksjonen til den siden det er tilknyttet.. Det har dermed også blitt mulig å flytte kort, dersom de er linker til feil side. Man kan også velge at et kort skal linke til en ekstern side (url). 

Korteditor kan nås fra "Kort"-oversikten i adminklienten, eller som en "gjensteeditor" (modalvindu) når man jobber i en kortmodul.  Ved at kort kan opprettes direkte fra kortmoduler, kan man "mocke" opp kort som skal peke til sider som ikke nødvendigvis finnes ennå. Senere kan legge inn link til korrekt side på hvert enkelt kort.

Kort kan også opprettes og forvaltes akkurat slik som tidligere.

I tillegg er det innført en mulighet for å gjøre små overstyringer i den kontekst der kortet vises. Dette gjelder feltene tittel, intro, fokuspunkt på bilde, størrelse (fantes fra før) og skin (farge).  Dette gjør at et kort kan gjenbrukes med en "lokal" vri.

Beta: Digitaltmuseum bilder i mediamodul

Man kan nå søke etter DigitaltMuseum objekter i "sidefinder" for så å legge disse inn i mediamodulen. Tanken er her at alle bilder knyttet til valgt(e) objekter havner i modulen for videre bearbeidelse (rekkefølge, visningsform etc.). Foreløpig støttes kun visning av objektets hovedbilde, så funksjonaliteten er ikke helt klar til bruk ennå.

Kort

Kort kan nå opprettes på vanlig måte nederst i sideeditor (som før), eller i egen korteditor eller via kortmodul (korteditor i modalvindu). I alle tilfeller kan man angi hvilken side kortet skal linke til. Man vil gjenfinne kortet redaksjonelt på den siden det linker til eller kunne gjenfinne det i kortoversikt i adminklient og redigere det uten å gå via sideeditoren hvis side kort er knyttet til..

Hva jobbes det videre med?

 • Tettere integrasjon mellom museum24 admin og administrasjon av nyhetsbrev og lister (Mailchimp)
 • Bedre integrasjon mot DigitalMuseum (mediamodul og digitalmuseummodul)
 • Rikere skjematikk
  • Regler: antall, frist, kvitteringer  mm.
 • Ytelse i portal

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1