Hopp til hovedinnhold

Versjon 2018.02.00

Hva er nytt?

Ytelsesforbedringer i adminklient

Søk etter bilder og kort er flyttet fra klient (nettleser) til server. Dette for å hente mindre mengder data inn i adminklient, da vi ser at det har begynt å bli store mengder data for enkelte nettsteder. Målet med dette er å få en raskere adminklient samtidig som funksjonaliteten bør oppleves omtrent som tidligere. Her er vi ikke helt i mål, så arbeidet med dette vil fortsette fremover. Da vil vi også se på optimalisering av søk/utlisting av sider/sidetre.

Ifbm. med at disse endringer er gjort så har vi tilført/endret på noe nærliggende funksjonalitet:

 • Ved søk i adminklient (eks. i mediagalleri eller når man skal finne bilder til bruk på sider)  så bevares "søket"  på tvers av skjermbilder slik at man som standard får forrige søkeresultat presentert neste gang man skal lete frem noe, frem til man evnt endrer søket. Vi tror dette kan være praktisk i en del sammenhenger. I tillegg kan man ved søk etter bilder nå huke av for "Vis kun mine", noe som også kan bidra til å gjøre det enklere/kjappere å finne bildene man er på utkikk etter.
 • Ved søk etter kort, huskes også forrige søk.  

  Utvidet mediastøtte

  Vi har innført mulighet for å laste opp bilder av type gif (f.eks gifanimasjoner) samt de fleste video- og lydformater til mediagalleriet i m24.
  Vær oppmerksom på at ved opplasting av audio/video så foregår det en automatisk konvertering (til ulike avspillingsformater) i systemet som lagrer slike data. Dette medfører at det kan ta noe tid (potensielt timer) før resursene er klare til bruk..  Dette avhenger av filstørrelser mm.

  De fleste komponenter som har evne til å vise bilder kan nå også vise video eller spille av lyd. Merk at det ikke har blitt jobbet så mye med presentasjonen av dette ennå, slik at det kan være kombinasjoner (f.eks visningformer på mediamodulen) som ikke egner seg så bra for video/lyd. Vi jobber videre med ulike måter å presentere slikt innhold på. 

  Siden det tar noe tid fra man laster slike resurser inn i galleriet og til de er klare til bruk, så kan det være greit å laste inn slikt først (i mediagalleriet) og så ta det i bruk på sider først når elementet er klart.. Alternativt kan man laste media rett inn i alle moduler som støtter bilder, men da vil man ikke umiddelbart får spilt av elementet (verken i forhåndsvisning eller i portal). Hvis man lagrer siden og forlater den slik, vil video/lyd når som helst kunne dukke opp i artikkel som sluttbruker ser, såfremt konverteringen har gått i orden.

  Annet

  • Produkt kan ha frist for kjøp
  • Produkt kan ha et maks antall ledige plasser (kan være ulikt pr. tilgjengelige dato)
   • Plasser blir holdt av i 5 minutter fra bruker oppretter en ordre inntil ordre er betal. Hvis ikke betalt innen 5 minutter blir plassene frigjort.
   • Sluttbruker kan bli orientert om antall ledige plasser (valgfritt ved oppsett redaksjonelt oppsett av skjema)  og vil uansett ikke få gjennomført ordre dersom det ikke er nok ledige plasser igjen.
   • Ordrehistorikken (pr. produkt) viser status på antall plasser pr. dag og totalt.
  • ​Forbigåtte datoer blir automatisk fjernet fra dato-nedtrekk som sluttbruker ser
  • Innstillinger: Mulig å legge inn en Google tag-manager key
  • Skjema: Sjekk på totalstørrelse av vedlegg da det er en grense på 10MB for at dette skal kunne sendes via epost. 
  • Nyhetsbrev/mailchimp påmelding: Støtte for "dobbel op in"  (bekrefte innmelding via epost)

  Museum24:Portal - 2024.06.11
  Grunnstilsett-versjon: 1