Hopp til hovedinnhold

Versjon 2018.03.00

Lansert 11.04.2018

Hva er nytt?

Videreutvikling av produkt/ordresystem

 • Integrasjon mot KDR; billetter som kan scannes/registreres etc.
 • Mulighet for å selge mange produkter gjennom et og samme skjema enten på eget nettsted eller samarbeidende nettsted (eks. konsolidert nettsted)
 • Bedre flyt knyttet til produkter som er gratis eller som tilbyr fakurabetaling

Utvidelse av "sider"

Det er nå mulig å legge "bannere" (=forsidemoduler) inn i en innholdsseksjon i en vanlig artikkel. Men for at man i tillegg skal kunne komponere flere slike bannere sammen (slik man kan på forsiden) er det også åpnet opp for at man lager en egen seksjon/rad  ("+Rad:Bannere")  hvor man dytter inn X antall "bannere" og angir størrelse etc. på vanlig måte. 

Man kan ha flere slike seksjoner/rader kombinert med flere vanlige innholdsseksjoner, og da også velge om en rad/seksjon skal være synlig eller ei. 

Dette er innført for å gradvis gå mot en løsning der man kan lage "rikere" innhold til sluttbruker. 

Nedenfor ser dere et eksempel på dette:

Nok en banner. Banner kan være klikkbar i sin helhet eller 

Eksempel på en ny innholdseksjon

Lorem ipsum.

 • 1/8
  A. Sørum
 • 2/8
 • 3/8
 • 4/8
  Asle Sørum
 • Mjøsa om høsten
  5/8
  Mjøsa en høstdag. Sørum
 • 6/8
 • Mjøsa en tidlig morgen
  7/8
  Asle Sørum
 • 8/8

Og så en ny bannerseksjon..:

Foto: Asle

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1