Hopp til hovedinnhold

Versjon 2018.08.00

  • Mulig å slette priser på et produkt
  • Mulig å styre rekkefølge på priser på et produkt
  • Tillater antallbegrensning på KDR tilknyttede produkter (antallbegrensning gjelder kun i m24)
  • Støtte av salgspunkt-id på produktgrupper.
  • Skjule skjematikk dersom aktivt produkt er utløpt på dato
  • ​Fiks av problemer knyttet til audio-avspilling
    • Mulighet til å lokalt overstyre lydfilers tittel, eller skjule visning av tittel helt.
  • Fikset lagringsfeil knyttet til gjenbrukshendelser og personkort (som ligger på flere sider)
  • Håndtering av kritisk problem ved at alle kart i m24 ble skjult i etterkant av siste versjon av Google Maps.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1