Hopp til hovedinnhold

Versjon 2019.02.00


 • Billett på nett / vennemedlemskap
  • Man kan nå sette relative frister på et arrangement
   •  X timer/dager før/etter arrangementet starter/slutter
  • Selvbetjeningsløsning for vennemedlemmer som har kjøpt medlemskap / registrert seg via nettsider
   • Gjelder endring av adresse/kontaktinformasjon
   • Ny komponent: Medlemsdata


 • Ordreoversikt og ordrevisning
  • Bedre oversikt over klokkeslettene som ordrene gjelder for.
  • Dette gjør det enklere å få oversikt over ordrer som gjelder ulike klokkeslett på en og samme dag.


 • DigitaltMuseum / Media
  • Mulig å plukke flere bilder fra et objekt.
  • Mulig å bruke DigitaltMuseum-bilder i flere komponenter
  • Bugfix: "Gå til DigitaltMuseum"- knapp dukket opp uten at man hadde spesifisert dette


 • Annet / bugfix:
  • Fikset bug knyttet til gruppetitler ved alfabetisk gruppering kort
  •  Kulturpunktintegrasjon: Enkelte bilder manglet i Kulturpunkt artikkelvisning

 • Man kan vise salgsstatus (ny komponent) for arrangement(er) på en portalside 
  • Dette kan være nyttig for f.eks billettør som trenger å se/vite hvor mange billetter som er ledige etter at nettsalg er tatt av luften.​
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1