Hopp til hovedinnhold

Versjon 2019.11.00

Lansert 25.11.19

Hva er nytt?

I denne releasen er det primært blitt jobbet med backend-funksjonalitet knyttet til Billett-på-nett løsningen i museum24.

Overblikk over aktive produkter/salg etc.

Det er gjort en del tiltak for å ha bedre totaloversikt over pågående salg / aktive produkter sett fra administrator-ståsted.

Men også for hver enkelt forhandler (museum) er det gjort noen justeringer knyttet til produktoversikt og produktordreoversikt, med formål om å gi bedre overblikk. I produktoversikten vil man se om produktet har noen "aktive datoer" hvilket er en sterk indikasjon på om det ligger ute til salg eller ikke. I tillegg ser man på knappen som fører til ordreoversikt for hvert enkelt produkt, dato for sist innkomne ordre på dette produktet.

I produktordreoversikten er det tydeliggjort at Nøkkeltallene oppe til venstre følger de valgte "filtre" (nedtrekksmenyene) over ordreoversikten. På den måten kan man se mange ulike nøkkeltall. Men ettersom ordreoversikten som standard også tar med ordrer som ikke er  "Betalt" vil nøkkeltallene innledningsvis omfatte alle ordrestatuser. Oftest vil det da være naturlig å velge "Betalt" i Betalinstatus-filteret om man ønsker nøkkeltall på faktisk solgte billetter.

Merk at plassoversikten (ved plassbegrensning) til høyre ikke fungere på samme måte. Denne tar kun hensyn til betalte ordrer, alltid og bryr seg ikke om hva som er valgt i de ulike filtrene. 

Test- vs. prod-betaling.

Forbedringer i produkt og ordreoversikter, slik at det skal være lettere å skille mellom produkter/ordrer som er knyttet til test- vs. prodbetaling. Lys gul bakgrunnsfarge benyttes på alt som er knyttet til "test". Dette gjelder også ved visning av produkter (kjøpsskjermbildet) i sluttportal hvis disse er knyttet til testkjøp (testforhandler). 

Testkjøp vil forøvrig også kun la seg gjøre fra sider som er blitt spesielt satt opp for dette formålet. Dette gjøre ved å i skjemakomponent på de sidene man vil benytte til test-kjøp, huker av for at testkjøp skal være lovlig.

Grunnen til disse tiltakene er at det rett og slett har vært vanskelig å se forskjell på om produktet er i test- eller prod- "modus". det vil sågar være mulig å kjøpe i testmiljø med reelle kort. Kortene blir riktignok aldri belastet, men sluttbruker kan få inntrykk av at man har kjøpt en billett.. 

Manuell ordreprosessering

Hvis en kunde ringer og ikke har fått kvittering/epost men mener å at beløpet er trukket fra sitt kort:

Det er nå mulig fra ordre-editor/visning i adminklient å prosessere en ordre på nytt. Dette vil sikre at ordren har lik status i Billett-på-nett som den har i Netaxept.  Epost/billett vil også sendes til kunde i denne prosessen dersom dette ikke allerede er gjort. 
I noen sære tilfeller (f.eks ved nettverksbrudd el. som oppstår i tidsrommet mellom Netaxept-terminal og kvittering i museum24/salgsportal), kan det skje at en ordre ikke oppnår lik status i begge miljøer. I slike tilfeller vil man nok med ganske stor sikkerhet bli kontaktet av en usikker kunde som ikke har fått noe kvittering verken i nettleser eller på e-post.  Da vil man kunne søke opp denne ordren og prosessere den på nytt for å sikre at den får korrekt status og at kunde får kvittering/billett etc. 

Kvitteringsinnstillinger i produkteditor

Det er åpnet opp for å angi flere tekster i produktets kvitteringsfane. Dette gir mulighet for å skape mer tilpassede tekster til det enkelte produkt. Spesielt er dette nyttig når "fellesskjemaer" benyttes i betalinsskjermbildet, da kvitteringstekstene som ligger i slike skjemaer gjerne er ganske "generiske". 

Det man nå kan kontrollere for hvert enkelt produkt/arrangement er:

  • Styre første del av filnavnet på pdf-billetten
    • eks.  <MuseumX_Aarskort>_ordreID.pdf
  • ​Overstyre de fleste tekster i webkvittering, på knapper (nedlasting av billett / visning av online-billett) og på pdf-billetten.
    • Eks: "Tusen takk for at du kjøpte Årskort hos oss".  (i stedet for "Takk for din ordre..")

Overføring data til online- eller pdf-billett

Det er nå mulig å få overført enkelte data fra skjema/ordre til online- eller pdf-billett. Dette kan f.eks være aktuelt dersom man vil påføre navnet til en annen person enn den som betalte på billetten. Typisk hvis man skal gi bort en billett og navnet på gavemottaker skal påføres billetten.

Dette er en innstilling som gjelder enkelte input-typer i skjemaene. Innstillingene ligger  nederst i hver "input-block" og gir mulighet til å avgjøre om feltet skal overføres til online-billett, pdf-billett eller begge deler.

Det er viktig at man tester billetter godt (testkjøp) når slike innstillinger gjøres, slik at man ser at innstillingen gir de ønsket resultat.

Annet

  • Bugfix av slideshow (fullskjermsvisning) i kulturpunkt-artikler​
  • Litt justeirng på mediagalleri / media-finder
  • Mulighet til å laste ned transparente PNG-filer fra media-editor (preview)

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1