2020.02.00

Kun mindre justeringer knyttet til longread-konsept og noe endringer i backend.