Hopp til hovedinnhold

Versjon 2020.03.00

Hva er nytt?

Billettvalidering

Denne versjonen inneholder grunnfunksjonalitet som senere vil kunne nyttiggjøres for å scanne/validere billetter som er utstedt via "Billett på nett"-løsningen i m24.

PDF- og onlinebillett:

  • Qr-koder for ordre som helhet
  • Qr-koder for enkelt billetter i ordrer​

 

Valideringsregler på produkter
Mulighet til å stille inn om produktet skal kunne valideres og et enkelt regelverk knyttet til dette;  en gang | ubegrenset | x antall

Onlinebillett
Mulighet til å vise QR-kode(r) på online-billett og evnt aktivere selvbetjent validering. Online-billett (eller PDF-billett) kan scannes med ny "valideringsmodul" for validering/telling av billetter.

Valideringsmodul (NY!)
På en hvilken som helst side på nettstedet kan man legge inn en valideringsmodul. Denne kan vises som et skjema eller som en QR-leser (eller begge deler). Enten ved å taste inn QR-kode eller scanne den kan man da utføre en sjekk/validering av billett som fremvises på papir/telefon(pdf/onlinebillett).

Typisk vil en en side med en valideringsmodul benyttes på mobiltelefon (i nettleser) hos en ansatt som sjekker besøkenes billetter.  Man kan scanne/sjekke en ordre som helhet (overodnet QR-kode) eller enkeltbilletter i ordren.
Brukte billetter vil ikke la seg "validere".  
Valideringen har også noe standard-regler slik som at billett må scannes innenfor perioden den er gyldig, eller evnt rett før perioden starter. Videre er valideringsmodulen alltid begrenset til å scanne billetter fra samme nettted/avdeling som scanneren befinner seg på. Det er også mulig å konfigurere en "scanner" til kun å scanne billetter for et gitt produkt(arrangement) eller sågar en valgt "dato" innen et arrangement. 

Annet

  • Produkt/BPN:Mitt overblikk: Mer og bedre statistikk/overblikk rundt salg av billetter. ​Blant annet mulig på konsoldert nivå å få et overblikk over salg innen sin organisasjon fordelt på de ulike aktører (avdelinger).
  • Mulig å i salgsskjemaers produktmodul angi at man ikke vil automatisk hente inn personfelter ved medlemsprodukter. Dette gir mulighet for friere oppbygning av skjematikken også ved denne type produkter. F.eks nyttig om man vil spørre om medlemsnummer eller annet.
  • KulturNAV kart-POC

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1