Hopp til hovedinnhold

Dynamisk kart (minner.no)

Fra tidligere har man kunnet lagre ned punkter/referanser til m24:kort/sider, digitaltmuseum eller kulturpunkt resultatsett i m24-kartene. Kartene ble delvis statiske ved at man måtte friske dem opp redaksjonelt dersom man ønsket å dytte nye eller oppdaterte data inn i dem.


Men nå er det delvis lagt til rette mer dynamiske kart, der man ikke lagrer ned punkter, men i stedet angir api-kall mot andre (ekultur-) systemer, hvilket kartet alltid utfører ved visning til sluttbruker. Samtidig har man alle konfigurasjonsmulighetene som allerede ligger i m24-kartene inntakt. Det være seg å endre kartdesign samt en rekke andre innstillinger.

Punkter hentet fra minner.no

Tema: Lek i barndommen

..

Tema: Koronaviruset i Norge

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1