Test av utfylt skjema

Url-parametre

  • firstname, lastname
  • mail, phone
  • address, postalCode, postalPlace​
  • <id på mappet tekstfelt>
  • priceId