Hopp til hovedinnhold

Versjon 2021.01.00

Hva er nytt i denne versjonen?

 • Introseksjoner kan brukes som et normalt virkemiddel uten at man må angi artikkel til å være en "longread". 
  • Man huker av for longread kun om man ønsker å at artikkel skal unngå nettstedets normale toppmeny samt bli 100% utfallende (på desktop).
 • Forsidemoduler/bannere kan flyttes fritt mellom innholdsseksjoner og rutenett.​ 
  • Denne endringen vil medføre at forsidemoduler som fra tidligere har blitt havnet i innholdsseksjoner og blitt vist "utfallende" vil måtte flyttes til en "rutenett"-seksjon for å forbli utfallende. 
  • Forsidemoduler/bannere kan påføres størrelsesinnstillinger når de ligger i innholdsseksjoner, men man kan ikke få dem til å stå ved siden av hverandre. Dette fungerer kun i rutenettseksjoner.
 • Forsidemodul/banner: Neste-pil leter først etter neste modul i samme rutenett, før den evnt leter etter neste seksjon/rad. Det blir da enklere å lage "neste", "neste", "neste" oppsett, der man tidligere måtte ha kun en modul pr. rutenettseksjon.  Dette gjør også veksling mellom ulike måter å vise en rutenettseksjon på mer fleksibel. F.eks ved veksling mellom "fra venstre (normal flyt)" vs "karsell" vs "snappy scroll".
 • Støtte for async lasting av overlay (eks våre museer i toppmeny) for konsoliderte museer som kjører på felles domene
 • Bilde x av x manglet i slideshow/fullscreen.
 • Kortmodul:søkeoppsett: 
  • Fiks for maksantall (ved hendelsesortering)
  • Fiks for å unngå luft i kortmodul ved ikke publiserte kort.
 • Endring ved lukking av bilde i fullskjermvisning for å unngå at "bilde-grids" blir ødelagt når man vender tilbake til normal visning.
 • Fiks av "les mer"-tekst på knapp i DigitaltMusem-modul
 • Gjøre bilde klikkbart på forsidemoduler satt til at hele modul skal være klikkbar (når bilde vises til høyre/venstre for teksten).
 • Innført info om scrolleretning mm. som vil gjøre det mulig å lage "sticky" header menyer som dukker opp når man har kommet et stykke ned på siden, eller når man begynner å scrolle oppover.
 • Innført et standard "til toppen" pil som dukker opp når man har kommet litt nedover på siden.
 • Mulighet til å duplisere rutenett og introseksjoner i sideeditor. Gjør der raskere å "mocke" opp sider, eller skape f.eks flere påfølgende introseksjoner med den samme bakgrunnen påført ulike filtre.
 • Mulig å sette innstillinger (autoplay, tid pr. slide) pr. karusell via seksonsinnstillinger i rutenettet som utgjør karusellen.
 • I sidetema velger kan man nå velge fremtoning mellom "artikkel" og "forside/seksjon" (lå tidligere i sidens innstillinger). Dette har litt å si for hvilke sidetemaer man får opp, samt små grep som gjøre at "forsider" f.eks ser litt annerledes ut i header enn artikler.
 • Ved opprettelse av nye nettsteder eller nye språk blir forside nå satt som en vanlig artikkel.


Hva kommer i neste release?

Påbegynt tiltak for å bli kvitt gamle "forsider"

Vi har påbegynt tiltak som tar sikte på å bli helt kvitt skillet mellom de to opprinnelige sidetypene forsider og sider. Fra neste release er målet at dette er en og samme type og at de redaksjonelle muligheter blir like også for sider som fra gammelt av er av type "forside". Dette vil gi rom for forsider med litt mer varierende visuell fremtoning og innhold, hvis man ønsker det.

Påbegynt optimalisering av m24 grunnstilsett

m24s grunnstilsett har vært en del av løsningen siden lansering i 2015/16 og ikke gjennomgått annet enn mindre justeringer samt noen utvidelser i siden da. Grunnstlsettet sørger for at alle moduler har en fremstilling som er i tråd med redaksjonelle innstillinger og som fungere på ulike skjermflater, uavhengig av egne designtilpasninger.

Ifbm med denne versjonen er det satt i gang en optimalisering av dette stilsettet med tanker om å modernisere deler av det der vi skulle finne det hensiktsmessig.  I skrivende stund er dette stilsettet redusert til 1/3-del av sin opprinnelige størrelse forhåpentligvis uten at det gir spesielle uønskede sideeffekter. Men disse endringene ligger til testing i denne versjonen og vil ikke bli standard før tidligst i neste versjon.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1