Hopp til hovedinnhold

2023.04.00

Denne utgivelsen gir blant annet muligheter for å oppgradere KulturPunkt-moduler til KulturPunkt versjon 3. Dette er nødvendig for å hente ut oppdaterte data fra KulturPunkt. For kunder med gamle/statiske kulturpunkter er ikke dette noe hastverk da disse fremdeles vil leveres fra KulturPunkt 2. Men alle bør på sikt komme seg over på ny løsning.

Innhold

 • Enkel meldingstjeneste på dashboard  i adminklient
 • ​KulturPunkt-integrasjon: Mulighet for å oppgradere til KulturPunkt 3
  • KulturIT vil bistå den enkelte kunde her, fordi det må legges inn noen innstillinger etc.
 • Sideeditor: unngå at tittel-moduler blir slettet
 • Bugifx: Unngå at sidelagring feiler dersom sidens hovedbilde er slettet (fra galleriet)
 • Mulighet til å slette skjemasvar; ett og ett eller mange (alle) fra et skjema
 • Eget felt under nettsted- og språkinnstillinger for  inkludering av 3.parts gdpr-scripts, slik at vi sikrer at denne blir lest ut aller først i kildekoden
 • Vise piler i klikkbare bannere i forhåndsvisning, slik at forhåndsvisning er mer eksakt
 • Litt justeringer på personkort/personmoduler, bla. unngå å lenke til personer fra personkort dersom personkort og person fysisk ligger på samme side..


Utover dette har det blitt jobbet med overganger mellom portal og administrasjonsklient noe som vil komme til syne i kommende versjoner;

 • Opplegg for å kunne klikke seg fra en portalside og rett til redigering av denne i adminklient
 • ​Opplegg for å kunne se ikke-publiserte  sider eller sideversjoner  i portal

Testmiljø-tilpasninger

 • Tydeliggjøring av miljøinfo når man ser portaler eller jobber i adminklient i alle andre miljøer enn produksjonsmiljøet
 • Kun lese ut statistikkkode (google analytics og likende) i produksjonsmiljø

Teknisk

 • Fjernet en del bpn/produkt-relatert kode fra både admin og portal  (i hovedsak fra skjemaeditor/preview og skjemavisning i portal)
 • Lagt en del områder under nettstedsinnstillinger bak "superadmin" tilgang, da det ikke er ønskelig at kunder selv jobber i visse deler av løsningen, ettersom de ikke har noe forutsetninger for å jobbe riktig der.
 • Jobbet med opplegg for overgang til Museum24-versjon-2-basestilsett og gjort  litt endringer på hvordan versjon-1-basestilsett genereres​
  • Lagt ved en versjon av nytt basestilsett på fil (kun i portal). Man vil dermed ha 3 ulike metoder å inkludere nytt grunndesign på i en periode fremover
 • Fikset en skrivefeil i datamodelle for å ikke dra med denne over til ny adminklient:  section.visibibility --> section.visible (fra backend)
 • Hente ut object-x/y poisjon i kort for bruk av nytt grunndesign
 • Påbegynt nytt m24 visningskonsept: sideliste (bl.a visning av dette i gammel preview og i sluttportal)
 • Fjernet dobbelt-opp sjekk for hvorvidt moduler skal vises eller ikke. Lå sjekker for dette i frontend, mens skulte moduler allerede var tatt bort av backend. Vil kunne påvirke ytelsen littegrann i positiv retning.

Om oppgradering av KulturPunkt til KulturPunkt 3

De aller fleste kunder skal nå ha fått inn oppdaterte innstillinger slik at det vil være mulig å begynne å hente data fra KulturPunkt 3 (den nye versjonen av KulturPunkt). Dette er nødvendig får å faktisk få ut de gjeldende data fra KulturPunkt, og spesielt viktig for de som jobber redaksjonelt aktivt med sine kulturpunkter. For gamle / statiske punkter som ikke har blitt endret på lenge så vil man forsåvidt ikke merke noe problem, før man evnt begynner å endre på disse redaksjonelt i den nye adminklienten i KulturPunkt. Endringer man gjør vil da ikke reflekteres før man har oppgradert til KulturPunkt 3 i Museum24.

Eksiterene KP-moduler i deres nettsteder må da oppgraderes, dvs tømmes for data og fylles på nytt.  Eller dere kan legge inn nye KulturPunkt moduler som da vil hente fra data fra nye KulturPunkt3.  Det står noe om dette i Kulturpunkt-modulene (inkl. kartmoduler som er koplet mot KulturPunkt). VI antar dette ikke vil dreie seg om veldig store jobben da det er relativt få som viser kulturpunkter i Museum24 i det hele tatt, og de som gjør det bruker det i relativt begrenset omfang (tror vi).

Museum24 vil i en periode fortsatt kunne hente data fra gamle KulturPunkt2, slik at alle får jobbet seg gjennom de KP-moduler man måtte ha i det tempoet man måtte ønske. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1