Hopp til hovedinnhold

2023.06.14

En versjon for å fikse noen små bugs som er relevante for noen, men kanskje ikke alle.

NB! Feil ved opprettelse av ny sideversjon den 14.juni

Det ble oppdaget en feil ved opprettelse av ny sideversjon som var knyttet til 2023.06.14 versjonen. Dette ble fikset og rullet ut 15.juni 2023.

Hva inneholder denne versjonen?

  • Ytterligere tilpasninger for oppgradering til KulturPunkt3-innhold i Kulturpunkt-moduler: Vise ingresser, modul-titler og hente ut presentasjoner/utvalg slik at man kan bruke disse til å begrense uthenting av punkter.
  • Systemet fjerner nå hovedbilde på sider dersom det aktuelle hovedbildet slettes i mediagalleriet. I fremtiden kommer vi til å vise dere tydeligere hvor bildene er i bruk slik at dere ser hva som påvirkes om dere sletter. Men dette blir i ny adminklient..  Sidenes hovedbilder blir for øvrig en mye mer sentral byggekloss i ny adminklient (m24 2.0) noe dere etter hvert vil oppdage. 
  • Systemet fjerner bilde fra kort/person dersom bilde blir slettet fra mediagalleriet
  • Fiks av lagringsproblem knyttet til språk-koplinger mellom sider der en av sidene har blitt slettet. Fra nå av vil også slike koplinger ryddes bort i det man sletter en side dersom denne inngår i en slik kobling. Skulle det allerede finnes koplinger som burde vært fjernet så vil disse fjernes i det man jobber med de berørte sider.
  • Fiks av lagringsproblem som oppstod dersom man på en side velget et hovedbilde fra Digitalt Museum.
  • Kortmoduler:  Bildeoppløsning i kortene tok ikke inn over seg felles størrelses oppsett for alle kort i en kormodul, slik at oppløsningen ble for dårlig.
  • Fiks av default antall kort som søkes ut i søkeoppsatte kortmoduler, slik at dette er likt i preview og portal.

Dette er etter planen den siste m24-versjonen på denne siden av sommerferien. Vi jobber videre med utvikling av ny administrasjonsklient innimellom feriering i sommer. God sommer til alle dere som bruker Museum24!

Jonas, Stian, Thomas, Asle, Torbjørn og Co!
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1