Hopp til hovedinnhold

2024.06.00

I hovedsak inneholder denne versjonen diverse justeringer relatert til at medialøsningen som ligger bak Museum24 (og andre ekulturløsninger) har blir oppgradert.

I korte trekk leverer nå medialøsningen ut bilder i webp-format på nettsidene. Dette formatet gjør bildene lettere enn jpeg/png som tidligere har vært benyttet. I tillegg vil det nå være mulig å hente ut bilder med høyere oppløsning enn tidligere, noe som er delvis tatt i bruk i denne versjonen. Her vil det imiderltid komme mer fin-tuning i senere versjoner.

Admin 1.0

 • Endrede lenker for nedlasting av bilde fra mediaeditor​
 • Bugfix: Ved søk etter kort med arrangementsdata frem i tid fikk man en feilemelding (kortgalleriu og kort-finder)

Portal 1.0

 • ​Kalendereksport 1.0: Tvinge format på eksporterte bilde-url'er til JPEG
 • Hente ut noe større bildefiler i store bannere og fullskjermsvisning av bilder i portal

Musuem24 2.0 Admin / Portal

 • Ny/enkel kartmodul
 • ​Kortmodul (konfigurasjon + visning/portal)
  • Mulig å stille inn antall kort man vi ha i bredden (på stor skjerm)
  • Mulig å ha tvinge gridvisning til å bli listevisning på små skjermer 
  • Også tilrettelagt for å kunne påvirke bilde-ratio i hvert enkelt kortmodul eller hvert enkelt kort.
 • Arrangementsmoduler: Mulig å stille inn antall kort man vi ha i bredden (på stor skjerm)
 • Mediagalleri: Default sortere på  opplastet-dato.
 • Bugfix: unngå duplikate stikkord
 • Bugfix: Automatisk sideliste med flere valgte subkategorier fungerte ikke
 • Bugix: Overstyring av menypunkt tittel i fokusmeny fungerte ikke
 • Unngå at sidelagring feiler ved arrangementer med tomme datorader

Museum24 2.0 Portal

 • ​Responsive bilder med uthentig av potensielt større versjoner (avhengig av skjermstørrelse/oppløsning) i bannere, kort og andre steder hvor bilder vises i sluttportal. Foreløpig maks opp til 1600x1600 pixcler. Men mulighet for økning opp til 2040px senere om vi finner det ønskelig.
 • Arrangementsfiltre: Diverse justeringer på både funksjonalitet og visuell fremstilling
 • Arrangementseksport: Etablert ny løsning for å tilby eksport av arrangementer basert på ny arrangementsmodell.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1