Bredder

Museum24 er reponsivt og vil i stor grad stable moduler under hverandre på små skjermer (mobil), med noen unntak der bredden fordeles f.eks 50/50.

Men på større skjermer vil man kunne bruke bredden på flere måter enten gitt av seksjoner og modulers standardbredder, eller ved å stille inn ulike bredder.

Løsningen opererer med følgende bredder (Merk at pixcelverdiene som er oppgitt er m24-standardoppsett. Enkeltkunder kan ha egne innstilliger på dette området)

Smal: maks 720px

 Aktuelt for innholdsseksjoner* og rutenett satt som "smal"​.

* Noen moduler (media, kortmodul, kart m.fl) kan bryte ut av en innholdsseksjons maks bredde.

Bred: maks 1080px

Aktuelt for rutenett, introseksjoner og enkelte moduler (som kan bryte ut av en smal innholdsseksjon)

Nettstedsbredde: maks 1440px

Aktuelt for rutenett, introseksjoner og enkelte moduler (som kan bryte ut av en smal innholdsseksjon)

Full (100%)

Aktuelt for rutenett og introseksjoner

Innhold innenfor breddene

Innenfor disse breddene kan man videre komponere f.eks et rutenett med bannere som kan ha 8 ulike størrelser: small, small-medium, medium, medium-small, medium-large, large, large-medium,  xlarge

Eller man kan legge en kortmodul inn i en innholdsspalte (smal seksjon) og kort som så fordeler tilgjengelig plass seg i mellom.

Dette gir i sum nærmest utallige variasjonsmuligheter.