Hopp til hovedinnhold

Bredder

Museum24 er reponsivt og vil i stor grad stable moduler under hverandre på små skjermer (mobil), med noen unntak der bredden fordeles f.eks 50/50.

Men på større skjermer vil man kunne bruke bredden på flere måter enten gitt av seksjoner og modulers standardbredder, eller ved å stille inn ulike bredder.

Løsningen opererer med følgende bredder  (Merk at pixcelverdiene som er oppgitt er m24-standardoppsett. Enkeltkunder kan ha egne innstilliger på dette området)

 Aktuelt for innholdsseksjoner* og rutenett satt som "smal"​.

* Noen moduler (media, kortmodul, kart m.fl) kan bryte ut av en innholdsseksjons maks bredde.

Aktuelt for rutenett, introseksjoner og enkelte moduler (som kan bryte ut av en smal innholdsseksjon)

Aktuelt for rutenett, introseksjoner og enkelte moduler (som kan bryte ut av en smal innholdsseksjon)

Aktuelt for rutenett og introseksjoner

Innhold innenfor breddene

Innenfor disse breddene kan man videre komponere f.eks et rutenett med bannere som kan ha 8 ulike størrelser: small, small-medium, medium, medium-small, medium-large, large, large-medium,  xlarge

Eller man kan legge en kortmodul inn i en innholdsspalte (smal seksjon) og kort som så fordeler tilgjengelig plass seg i mellom.

Dette gir i sum nærmest utallige variasjonsmuligheter.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1